Хранителни алергии

Епидемиологично проучване на пациенти с хранителни алергии

М. Пенева, МЦ „Евроздраве-България”, извадка от Автореферат на дисертационен труд, София 2016, стр. 27-29

Хранителните алергии имат значителни вредни последици върху семейство, икономика, социални взаимодействия, училище, работа и обслужване, както и върху качеството на живот, свързано със здравето.

Според медицинските наблюдения хората с по-висок жизнен стандарт и по-активна имунна профилактика страдат по-често от алергични заболявания.

Алергичните болести са с нарастваща честота във всички възрастови групи. Една от най-разпространените алергии е хранителната. Например, за последното десетилетие алергията към фъстъци се е удвоила. Хранителната алергия се дефинира като имунологично медиирана реакция на свръхчувствителност към хранителни протеини, които са безвредни, но чужди на имунната система на човека. Основни рискови фактори за поява и развитие на хранителна алергия са фамилната обремененост и факторите на околната среда, от които особенно важен е приемът на чуждовидови протеини, като например краве мляко, яйца, риба, соя.

В МЦ Евроздраве за периода 2009 – 2014 г. съвместно с лекари специалисти проведохме клинично проучване на хранителни алергии обхващащи 58 пациента на възраст от 3 до 81 години. От тях 6 са деца на възраст от 3 до 9 години. 29 от тях са жени на възраст от 22 до 81 години, а 23 са мъже на възраст от 24 до 71 години. Всички пациенти бяха с различни клинични прояви на алергични реакции. При някои се наблюдават класически симптоми на алергия – сълзотечение, хрема, различни видове обриви, сърбеж по кожата, диарии. При някои от пациентите наблюдавахме новооткрити симптоми на хранителна алергия – косопад, пърхут, парадонтоза, повишаване нивото на пролактин при млади жени. На всички бяха проведени имуно тестове за 19 групи хранителни алергени на принцип на ELISA – имуномодулация за определяне на броя на специфични антитела срещу пределени определени хранителни алергени в кръвен серум. На пациентите бяха проведени тестове за алергия към 19 групи хранителни протеини. При всички пациенти установихме повече от 1 свръхчувствителност към хранителен алерген.

Прави впечатление високият процент хранителна алергия към фъстъци, морски дарове, ягода, белтък на яйце, какао и краве мляко. Само при 1 пациент бе установена алергия към козе мляко. Това най-вероятно се дължи на факта, че козето мляко е най-близко по състав и хранителни функции до майчината кърма. Трябва да се прави разлика между алергия към млечен протеин и недостатъчност на производство в човешкия организъм на ензима лактаза, който разгражда лактозата (млечната захар). След установяване на вида хранителна алергия, на всички пациенти препоръчахме спиране консумацията на храни, съдържащи съответните хранителни алергени, антиалергично лечение с кларитин 1 до 2 табл. дневно в зависимост от тежестта на алергията и хранителна терапия с пробиотик Лактера Нейчър 15г. дневна доза в съчетание с Лактра Роуз Ойл 2 капс. дневна доза. При пациентите с установена алергия към краве млечен протеин пробиотичната хранителна терапия проведохме с пробиотик на козе мляко Лактера Алерджи фрий 15г дневна доза в съчетание с Лактра Алерджи фрий роуз+ 2 капс. дневна доза. Съдържащия се в пробиотиците Лактобацилус булгарикус в съчетание с българското розово масло сигнификантно намаляват симптомите на алергия и алергичната предиспозиция на организма.

Допълнително, но несвързано с алергичния процес Лактобацилус булгарикус подобрява смилането на лактозата, за което има утвърдена здравна претенция съгласно Регламент 432/2012 на Европейския съюз. Клиничните симптоми на хранителната алергия отзвучаха за период от 2 до 6 седмици в зависимост от тежестта на алергията. На пациентите бе обяснено внимателно да подбират и закупуват хранителни продукти като следят изписаната на етикетите информация за състава на хранителния продукт и наличните в него алергени. Посъветвахме пациентите активно да търсят алергени в менюто на заведенията за обществено хранене.

Резултатите от проведеното проучване показват че алергичните заболявания са се увеличили занчително през последното десетилетие. Хранителната алергия вече може да се отнесе към социално значимите заболявания. Видно става, че хранителната алергия обхваща големи части от населението в трудоспособна възраст, налага наличието на специализирана медицинска помощ. Тя изисква комплексна терапия с на медицински специалисти, здравни мениджъри и специалисти по безопасност на храните. Хранителната алергия носи високи социални, икономически и психологически вреди на населението. Личността, страдаща от хранителна алергия, трябва да бъде ангажирана със здравето си, като спазва антирисково поведение и здравословен стил на живот чрез активно и целенасочено търсене на наличие на алергени в продукти преди консумацията им.


Патенти на Дафлорн

Патент в САЩ на Дафлорн ООД Патент No: US 9,131,708 B2 Пробиотици за диетичен млечен продукт

Европейски Патент на Дафлорн ООД Патент No: EP 3 172 973 Пробиотична формула, процес на нейното приготвяне и използване

Патент в САЩ на Дафлорн

Настоящото изобретение се отнася за състави, съдържащи пробиотични микроорганизми и методи за получаване и използване на пробиотични асоциации, съдържащи тези микроорганизми. По-специално, изобретението се отнася за асоциация от пробиотични млечнокисели микроорганизми включваща новооткрити щамове микроорганизми и тяхната употреба в диетични продукти. Тези микроорганизми са култивирани с цел получаване на защитна обвивка, която увеличава стабилността на съставите и продуктите от изобретението. Изолираните микроорганизми включват нови щамове на Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis и Streptococcus thermophillus.

Всички продукти съгласно този Патент в САЩ, съдържат оригинални пробиотични щамове, изолирани от чиста изворна вода в България. Всички продукти притежават одобрена здравна претенция съгласно Регламент ЕС 432/2012: Живите пробиотични култури L. bulgaricus и St. thermophilus подобряват смилането на лактозата при хора с нарушено смилане на лактозата.

Европейски патент на Дафлорн

Изобретението се отнася към пробиотична формула, включваща кооперация от щамове на пробиотични микроорганизми, изолирана в този си вид, от традиционни млечни продукти в Родопите, към процеса на приготвяне на пробиотичната формула и използването и като диетична храна за хора с нарушени функции и структура на черния дроб, за контролиране на симптомите на хранителна алергия и за възстановяване на нормалната вагинална лактобациларна флора при жени. Пробиотичната кооперация от щамове микроорганизми включва новооткрити щамове на Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Тази пробиотична кооперация се изпалзва за ферментация на стандартизирано и пастьоризирано козе мляко за приготвяне на пробиотична формула, която след лиофилизация и съхранение за 24 месеца при стайна температура до 24°C, съдържа живи клетки от пробиотичната кооперация в концентрации от 1.1×10^9 cfu/g до 1.6×10^9 cfu/g.

Всички продукти съгласно този Европейски Патент съдържат уникален козе млечен пробиотик с оригинални щамове. Всички продукти притежават одобрена здравна претенция съгласно Регламент (ЕС) No 432/2012: Живите пробиотични култури L. bulgaricus и St. thermophilus подобряват смилането на лактозата при хора с нарушено смилане на лактозата.


Откритието на Дафлорн

Новото откритие на Дафлорн е изолирането на пробиотична асоциация от млечнокисели микроорганизми от изворна вода от дивата природа на България – извор в Стара планина

Пробиотичната асоциация съсържа 8 диви изцяло натурални щама от 4 вида млечнокисели бактерии на Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis и Streptococcus thermophilus. Оригиналните щамове от пробиотичната асоциация живеят в изворна вода.

Изолирането на пробиотични щамове от природен водоизточник поставя въпроса за ревизия на общоприетото схващане в научните среди, че пробиотичните млечнокисели бактерии могат да се изолират само от млечни продукти, растения, животни и човек. Улавянето на пробиотични микроорганизми от изворна вода се случва за първи път в света, за това можем да говорим за научно откритие. Това откритие дава изключителна преднина на Дафлорн и прави компанията безспорен лидер в иновациите при производство на пробиотични продукти.

Ние успяхме да заквасим обикновено пастьоризирано мляко от търговската мрежа с изворна вода.

Това е уникален метод за улавяне на диви изцяло натурални пробиотични микроорганизми от изворна вода. Млечнокиселите микроорганизми от пробиотичната асоциация могат да живеят и се развиват в естествена водна среда при постоянно променящите се климатични условия на дивата природа.

Нашите нови диви пробиотични микроорганизми са регистрирани по Будапещенски договор за международно признаване на депозита на микроорганизми за леците на патентни процедури в Чешката банка по микроорганизми.

 • щам Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DWT1, регистриран в CCM с № 7992
 • щам Lactobacillus helveticus DWT2, регистриран в CCM с № 7993
 • щам Lactobacilliclus delbrueckii subsp. lactis DWT3, регистриран в CCM с № 7994
 • щам Streptococcus thermophillus DWT4 регистриран в CCM с № 7992
 • щам Streptococcus thermophillus DWT5 регистриран в CCM с № 7993
 • щам Streptococcus thermophillus DWT6 регистриран в CCM с № 7994
 • щам Streptococcus thermophillus DWT7 регистриран в CCM с № 7995
 • щам Streptococcus thermophillus DWT8 регистриран в CCM с № 7996

Микроорганизмите от пробиотичната асоциация, изолирани от изворната вода, са уникални и се различават от пробиотичните микроорганизми, намерени в растенията (трева, цветя, растения и водорасли) около и във водата.

Новите пробиотични микроорганизми, метода за получаване на продукти и продуктите са обект на патентна защита на Дафлорн, заявка номер 111161/07.03.2012 в България и патент номер US 9,131,708 B2 в патентно ведомство на САЩ.

Дафлорн ООД използва тези изцяло натурални пробиотични щамове за производство на уникални пробиотични продукти. По време на биотехнологичния режим на производство млечнокиселите микроорганизми се обвиват по естествен път с аминокиселините, мастните киселини, простите захари, микроелементите, минералите и витамините на млякото, получени в резултат на ферментацията. Доближавайки при биотехнологичното производство фермантационния процес максимално близо до природния, Дафлорн успя да създаде най-старата и същевременно най-модерната генерация изцяло натурални пробиотици.

До сега в пробиотичното производство са известни 4 генерации пробиотици:

 1. Първа генерация – пробиотични микроорганизми без обвивка
 2. Втора генерация – пробиотични микроорганизми с една синтетична обвивка, зашитаваща ги при преминаване през стомашно-чревния тракт
 3. Трета генерация – микрокапсулирани пробиотични микроорганизми със синтетична капсула
 4. Четвърта генерация – пробиотични микроорганизми с две синтетични обвивки – протеинова и мукополизахаридна, защитаващи ги при преминаване през стомашно-чревния тракт и при налягане и температура

Всички гореописани генерации са създадени изкуствено от човек в лаборатории.

X генерацията на Дафлорн е най-старата и най-съвременна генерация на изцяло натурални пробиотици

Предимства на новата генерация на Дафлорн

Доближавайки природата до науката, по време на биотехнологичния режим на производство на Дафлорн, пробиотичните микроорганизми се обвиват с естествена обвивка, състояща се от млечни аминокиселини, мазнини, витамини и минерали, която ги запазва живи при стайна температура (20°C – 24°C) в продължение на години.

Въпреки високата чувствителност Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus. Lactobacillus lactis и по-малко на Streptococcus thermophilus към лиофилизация (замразяване и сушене при – 45°C под вакуум за 48 часа) пробиотичните микроорганизми от асоциацията преживяват този начин на сушене и се запазват живи в получените сухи пробиотични продукти.

Пробиотичните бактерии в асоциацията преживяват след рехидратация при преминаване през стомашночревния тракт. Изследването е извършено при екстремални условия на pH 2.5 за 2 часа и след това при pH 8 за 5 часа. Дивите пробиотични щамове имат превъзходна жизнеспособност и могат оптимално да се колонизират в червата. Там се проявява тяхната максимална активност на пробиотични бактерии, което гарантира и тяхната висока ефикасност.

Преживяемостта и устойчивостта на пробиотичните бактерии от асоциацията се дължи както на естествената обвивка, с която се обвиват по време на биотехнологичния процес, така и на естествения воден произход на пробиотичните бактерии. В природата те са се приспособили към променчщите се климатични условия и са придобили особено висока жизненост. Тази естествена обвивка и водния произход на пробиотичните микроорганизми им гарантира стабилността и максималната бионаличност.

В пробитичната асоциация щамовете млечнокисели микроорганизми се размножават и развиват заедно, което е нова стъпка в науката. До сега беше известно, че Lactobacillus bulgaricus се развива заедно само с Streptococcus thermophilus. В новата Х генерация открита от Дафлорн 8те щама от 4те вида млечнокисели микроорганизми Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus helveticus и Streptococcus thermophilus живеят и се размножават заедно. Това дава възможност за получаване на изключително богати на живи изцяло натурални пробиотични микроорганизми продукти, с което си качество те са особено ценни за здравословното хранене на човека.

Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus helveticus са пробиотични микроорганизми, които осъществяват хомоферментация. При нея се получава чиста млечна киселина и се отделят бактериоцини (биологично активни вечества). Те имат зрдавословен ефект върху човешкия организъм. Streptococcus thermophilus при размножаването си продуцира ензима алкохолдехидрогеназа. Този ензим спомага за по-бързото разграждане на етиловия алкохол и възстановяването на организма след употребата на алкохол.

Продуктите съдържащи пробиотичните микроорганизми от асоциацията – Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis и Streptococcus thermophilus притежават добра антимикробна активност спрямо болестотворни (патогенни) микроорганизми. Те имат умерен бактерициден ефект – убиват болестотворните щамове на Staphylococcus aureus, които предизвикват гнойни възпалителни процеси. Пробиотичните микроорганизми проявяват силно изразен бактериостатичен ефект – спират развитието на болестотворните щамове на Escherichia coli, Salmonella; Shigella flexneri, Proteus mirabilis, и Staphylococcus aureus, които предизвикват тежки разтройства на стомашно-чревния тракт и други органи на човека – диарии, дисбактериоза и възпаления.

Пробиотичните бактерии от асоциацията повишават устойчивостта на човешкия организъм спрямо болестотворни микроорганизми, което определя здравословния им ефект. Пробиотичните продукти на Дафлорн съдържат над 1 х 108 живи клетки на грам на изцяло натуралните щамове, изолирани от изворна вода – Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis и Streptococcus thermophilus. Те са в в достатъчно количество и това определя полезните им ефекти.

Основни предимства на пробиотичната асоциация на Дафлорн

 • Изцяло натурални, изолирани от изворна вода, уникални пробиотични щамове
 • Максимална преживяемост и устойчивост по време на производствения процес
 • Максимална преживяемост и устойчивост при съхранение на стайна температура
 • Максимална преживяемост и устойчивост при преминаване през стомашмо чревния тракт
 • Максимална бионаличност
 • Максимален здравословен ефект срещу патогенни микроорганизми

Хранителни съставки на продуктите

Продуктите на Дафлорн, съдържат не само пробиотични микроорганизми, а и хранителни съставки. По време на биотехнологичния процес с помощтта на пробиотичните микроорганизми от асоциацията млечните протеини и казеина се разграждат до всички 21 заменими и незаменими аминокиселини – Cystine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Glumatic Acid, Glicine, Astidine, Histidine, Hydr. Proline, Proline, Serine, Lisinoalanine. Млечните мазнини се разграждат до полиненаситени млечни киселини. По време на този процес пробиотичните микроорганизми и по-специално Lactobacillus bulgaricus разгражда лактозата. Млечнокиселите бактерии от асоциацията разграждат дългите вериги на хранителните вещества от млчкото по време на ферментацията до хранителни съставки, които са готови за усвочване. Приемяйки тези хранителни съставки, човешкият организъм не изразходва енергия за това и щади органите си.

Аминокиселини

Продуктите освен заменимите, съдържат и всички незаменими аминокиселини, които организма на човека не може да произведе и трябва да бъдат внесени във готов вид чрез храната. Съотношението на заменимите и незаменимите аминокиселини е от 1:2,2 до 1:2,4. По тези параметри пробиотичният продукт отговаря на препоръчителните световни норми за еталонен хранителен белтъчен продукт. Аминокиселините в продукта са готови за усвояване от организма като градивни единици на клетките и човек не натоварва допълнително черния дроб и панкреаса за разграждането на белтъците.

Пробиотичните продукти съдържат и най-важните за изграждането на мускулната маса аминокиселини – Левцин и Аргинин. В продукта те директно се усвояват и изграждат мускулните влакна. Продуктите съдържат и Лизин, Метионин и Триптофан в големи количества. Тези аминокиселини са незаменими и са от животински произход. Те участват при разграждането на останалите протеини от растителен и животински произход (фитопротеини, казеин, суроватъчен протеин). Без тях разграждането на другите видове протеини е непълно, те не се усвояват от организма и предизвикват гнилостни процеси в дебелото черво и интоксикация на организма. Продуктите съдържат и така наречения „Коктейл на живота“ – аминокиселините Левцин, Изолевцин и Валин, които според италиански научни изследвания от 2010 г. показват, че удължават човешкия живот.

Мастни киселини

Пробиотичните продукти съдържат основните видове наситени и ненаситени мастни киселини. В тях се съдържат в подходящо за организма количество нискомолекулните капронова, каприлова, капринова и лауринова киселини, които имат изразен антиатеросклеротичен ефект. Съдържат се също незаменимите липолова и линоленова киселини, които организма сам не може да произведе и е необходимо да бъдат внасяни от вън чрез храната. Продуктите съдържат в оптимално и балансирано за организма количество мастни киселини с въглеродно число от 6 до 12. от които организмът на човека произвежда важните за него стероидни и полови хормони. Продуктите на Дафлорн не съдържат холестерол. Компанията предлага и нискомаслени и обезмаслени продукти.

Въглехидрати

В пробиотичните продукти на Дафлорн въглехидратите са разградени по биотехнологичен път до лесно усвоимите монозахариди – глюкоза и галактоза като част от тях по време на производството се карамелизират частично и придават приятен естествен карамелен вкус на продукта. Те лесно достигат и веднага се усвояват от мозъка и черния дроб на човека. По време на ферментацията Lactobacillus bulgaricus разгражда лактозата, тъй като се храни с нея. Продуктите са ниско до без лактозни и са много подходящи за хора с лактозна непоносимост. Продуктите не съдържат глутен и са подходящи за хора с непоносимост към глутена.

Витамини и минерали

Пробиотичните продукти съдържат и основните минерали – калций, калий, фосфор, желязо и др. Те са съставна част на млякото и са под формата на разтворими съединения като се усвояват напълно и пълноценно от човешкия организъм. Кацлият има структурна роля в човешкия организъм като е основен елемент при изграждане на костната тъкан и зъбите. Фосфорът участва в метаболизма на калция като има основна роля в усвояването му. Желязото е основен елемент, необходим за производството на хемоглобин. Липсата на желязо може да доведе до нисък хемоглобин в кръвта и следователно анемия и умора.

Продуктите съдържат също и редица важни за организма млечни витамини – Вит. А, Вит. В1, В2, Каротин. Вит А (ретинол) е витамин, който е необходим на ретината на окото за увеличение на зрението при слабо осветление и за цветно здрение. Той спомага за образуването на растежния фактор. Каротинът е прекурсор на Вит А, т.е от него се образува Вит. А. Вит В1 (Тиамин) стимулира продукцията на енергия от глюкозата. При липса на този витамин настъпват неврологични дисфункции. Вит. В2 (Рибофлавин) участва в окислителните реакции на дихателната верига. От особено значение е съдържанието на вит D3, който е много важен за пълноценното усвояване на калция от човешкия организъм. Витамин D3 е особено важен за хора, които живеят в северни райони и в области с намалено слънчево греене.

Комбинацията от микроелементи, минерали и витамини от група В и А, които са активно ангажирани в много основни метаболитни процеси, води до балансиране на основните обменни процеси в човешкия организъм.

Пробиотичните продукти на Дафлорн са изцяло натурални като не съдържат консерванти, оцветители, синтетични и вредни вещества и генноманипулирани микроорганизми.

 • не съдържат глутен
 • не съдържат холестерол
 • безлактозни до нисколактозни

Към някои от пробиотичните продукти ние добавяме кафе, растителни екстракти, масла, фибри, ензими, мед. Аминокиселините от пробиотичния продукт в тези нови продукти действат като бърз транспортен носител като обхващат молекулите на добавените екстракти и ги пренасят по-бързо до клетките. По този начин те потенцират по-бързия и по-пълен ефект на добавените кафе, растителни екстракти и мед. Чрез уникалното съчетание на диви, изцяло натурални пробиотични микроорганизми, хранителни съставки, кафе, растителни екстракти и мед продуктите на Дафлорн даряват максимално благополучие на тялото и духа/ума.