Вижте прецентацията тук:

Application_of_LBB_Pleven_BG