Габриела Кехайова1, Мариета Георгиева1, Калоян Георгиев2, Г. Александров3, М. Пенева4

1 Катедра по Фармакология, Токсикология и Фармакотерапия, Фармацевтичен факултет, Медицински Университет Варна

2 Катедра по Фармацевтични технологии, Фармацевтичен факултет, Медицински Университет Варна

3 Клиника по коремна хирургия, Военномедицинска академия, София, България

4 МЦ Евроздраве, София, България

Пробиотиците са живи микроорганизми, които имат благотворен ефект върху човешкото здраве и допринасят за чревния баланс. През 1905 г. българският д-р Стамен Григоров открива в йогурт микроорганизма Lactobacillus bulgaricus. По-късно руският физиолог Иля Мечников заключава, че тайната на дълголетието на българите е в консумацията на йогурт. Lactobacillus bulgaricus е единственият микроорганизъм кръстен на определена географска територия. Той се размножава само на територията на България. В наши дни, пробиотиците са обект на нарастващ интерес заради доказаният им хепатопротективен, имуностимулиращ, антиоксидантен и анти-туморен ефект. За първи път в света, професор Никола Александров успява да изолира натурални пробиотични бактерии от воден източник в Стара планина. Пробиотичната асоциация съдържа диви щамове на млечнокисели бактерии.

В настоящия експеримент ние първо изследвахме хепатопротективния ефект на нов щам Lactobacillus bulgaricus DWT1. Ние използвахме 30 мъжки плъхове Wistar albino. Плъховете са третирани 14 дни с пробиотик Laktera Nature, а на 12-ия ден индуцирахме остро чернодробно увреждане с висока доза етанол. След лабораторен и хистологичен анализ на кръвта и черния дроб на плъховете, ние открихме, че плъховете, които са приели само етанол имат обширни некротирали зони и повишени чернодробни ензими. При предварително третираните с Laktera Nature и след това подложени на етанол групи нивата на ALT и алкалната фосфатаза бяха значително по-ниски от тези на групите, третирани с етанол. Хистологично беше установена запазена чернодробна структура. Настоящият експеримент демонстрира хепатопротективния ефект на Laktera Nature. Той може да подобри значително лечението на пациенти, страдащи от чернодробно заболяване.

Ключови думи: пробиотици, етанол, чернодробно увреждане, хепатопротективен ефект

Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria, Scripta Scientifica Pharmaceutica, ISSN 2367-6000, volume 4, 2017, supplement 2, page 51