Знаете ли, че Лактера Нейчър е много повече от пробиотик?

Пробиотиците са живи микроорганизми, които приети в достатъчно количество оказват благоприятни ефекти. Съдържащият се в Лактера Нейчър щам Lactobacillus bulgaricus DWT1 от воден произход е с експериментално и клинично доказани ефекти за поддържане на човешкия микробиом и чревно здраве.

Пребиотиците са хранителните вещества за пробиотиците. В Лактера Нейчър се съдържат млечни протеини, разградени до аминокиселини, млечни витамини и млечни захари. Тези пребиотици са храна на пробиотиците. Така Lactobacillus bulgaricus DWT1 може да се размножи в червата и да окаже полезните си ефекти.

Метабиотици (или постбиотици) са метаболитни продукти, отделяни от пробиотичните бактерии, които осигуряват физиологични ползи на всеки от нас. Lactobacillus bulgaricus в Лактера Нейчър отделя D-отрицателна млечна киселина и бактериоцини, които имат антимикробна активност срещу патогенни бактерии.

Психобиотици са живи бактерии, които могат да окажат ползи за психичното здраве като въздействат върху микробиотата на гостоприемника. Още учителят Дънов вижда пряката връзка между здравето на червата и човешката психика, като пише, че всички болести на човека започват от червата. Днес това се доказва чрез многобройни научни изследвания и клинични изпитания на така наречената „gut-brain axis“ (ос между мозъка и червата).

Щамът Lactobacillus bulgaricus  DWT1  в Лактера Нейчър има доказана активност при
възстановяването на човешкия микробиом.

Лактера е патентована формула на пробиотик, пребиотик, метабиотик и психобиотик!

Вземете лъжичка Лактера за Вашето здраве!