Знаете ли, че Лактера е много повече от пробиотик?

Пробиотиците са живи микроорганизми, които приети в достатъчно количество оказват благоприятни ефекти. Съдържащият се в Лактера щам Lactobacillus bulgaricus DWT1 от воден произход е с експериментално и клинично доказани ефекти за поддържане на човешкия микробиом и чревно здраве.

ПрЕбиотиците са хранителните вещества за пробиотиците. В Лактера се съдържат млечни протеини, разградени до аминокиселини, млечни витамини и млечни захари. Тези пребиотици са храна на пробиотиците. Така Lactobacillus bulgaricus DWT1 може да се размножи в червата и да окаже полезните си ефекти.

Метабиотици (или постбиотици) са метаболитни продукти, отделяни от пробиотичните бактерии, които осигуряват физиологични ползи на всеки от нас. Lactobacillus bulgaricus отделя D-отрицателна млечна киселина и бактериоцини, които имат антимикробна активност срещу патогенни бактерии.

Психобиотици са живи бактерии, които могат да окажат ползи за психичното здраве като въздействат върху микробиотата на гостоприемника. Още учителят Дънов вижда пряката връзка между здравето на червата и човешката психика, като пише, че всички болести на човека започват от червата. Щамът Lactobacillus bulgaricus  DWT1 има доказана активност при възстановяването на човешкия микробиом.

Лактера е патентована формула на пробиотик, пребиотик, метабиотик и психобиотик!

Лъжичка Лактера за Вашето здраве!