Пробиотици и съвременна история

Lactobacillus bulgaricus – първия изцяло натурален пробиотик, използван като храна за космонавти

Натрупаният опит при изследването на Lactobacillus Bulgaricus послужи преди над 30 години на основателя на Дафлорн ООД о.р. Ген. Майор Проф. д-р Александров д.м.н. да разработи по задание на българското правителство първите пробиотични храни с Lactobacillus bulgaricus за международната космическа програма „Интеркосмос“.

Разработките с код „Сорбция“, заведена като секретна с рег. № 46/914/25.04.1986 г. Висш Военно Медицински Институт – София и код „Калория“, заведена като секретна с инв. № 01116 / 1986г. Висш Военно Медицински Институт – София са докладвани на работно съвещание на страните членки на Варшавския договор 1988г.

За да се използват в космоса тези български пробиотични храни с Lactobacillus bulgaricus са преминали всестранни и задълбочени експериментални и клинични проучвания върху животни и хора. Тези проучвания са регистрирани в Патентна библиотека на Българско Патентно Ведомство АИС Сирена с ресистрационен номер 82307019. През Юли 1988г. по време на полета си в космоса, вторият български космонавт извършва над 56 успешни научни експеримента, включително и изпитание на тези български пробиотични храни за космонавти.

Тези храни за космонавти, съдържащи Lactobacillus bulgaricus са изложени и днес в Националния Политехнически музей гр. София. До 2000г.. тези продукти са класифицирани като секретни и са произвеждани като специални храни.

Lactobacillus bulgaricus – първия изцяло натурален пробиотик, използван от армията

Изследването на пробиотичните храни с Lactobacillus bulgaricus продължава и от научни екипи на Военномедицинска академия гр. София, Лаборатория по авиационна хигиена, Обединен Авиомедицински Научно изследователски институт и Медицински отдел към Щаба на Военно въздушните сили. Проведени са мащабни клинични проучвания на влиянието на пробиотични храни с Lactobacillus bulgaricus върху вестибуларното натоварване и мускулна сила при моделирано кароабокрушение при 56 моряка от подводния флот на България и върху мастната обмяна и имунна система при 60 пилоти от Военно въздушните сили на България, подложени на екстремални прихически и физически натоварвания. Проведени са и клинични проучвания при използването на пробиотичните храни съдържащи Lactobacillus bulgaricus като хранителна подкрепа и част от лечебната схема при 60 случая на тежки интоксикации с полиорганна недостатъчност, лекувани във Военно медицинска академия гр. София и гр. Варна.

Със заповед на Началник щаба на Българската армия тези пробиотични храни са въведени в редовния хранителен режим на пилотите от Военно въздушните сили на България, моряците и командосите от Подводния флот на България и командоси.

Пробиотичните храни, съдържащи Lactobacillus bulgaricus са използвани от войниците на Българската армия по време на мисията ни в Камбоджа, българските научни експедиции в Антарктика и Хималаите и от български спортисти по време на Олимпиади.

Lactobacillus bulgaricus – частен сектор

Разсекретяването на разработките позволи на Дафлорн, България да пуснат през 2000 г. тези пробиотични продукти с Lactobacillus bulgaricus на свободния пазар, като научните разработки продължават и днес. Тези нови генерации пробиотични продукти с Lactobacillus bulgaricus на Дафлорн са използвани от българската армия по време на мисиите в Косово, Ирак и Афганистан, от работещите в тежки производства ( на цимент, строителство на пътища), професионални спортисти и хора подложени на стрес и психическо натоварване – ръководители въздушно движение (РВД).

Пробиотичните храни с Lactobacillus bulgaricus са многостранно експериментално и клинично изследвани и изпитани във водещи медицински лечебни заведения в България и чужбина – Военно медицинска академия гр. София, Медицински Университети във Варна, София и Плевен, НИСМ Пирогов, Българска академия на науките, Военно медицинска академия в Чехия и Полша, Вюрцбургския медицински университет в Германия и Германски спортен университет Кьолн. Проведени са над 10 експериментални проучвания върху опитни животни за изследване на здравословните ефекти на пробиотичните продукти с Lactobacillus bulgaricus при язвена болест, чернодробни увреждания, радиационно въздействие, антиоксидантна активност и нарушена мастна обмяна. Извършени са над 80 клинични проучвания при над 4000 възрастни и 50 деца за изследване на ефектите при инфекциозни и неинфекциозни диарии, болести на обмяната, чернодробни заболявания, наркомании, понижена имунна система, повишен холестерол и увреждания на стомашночревния тракт.

Ефектите на продуктите са обект на съвместни медико-биологични проучвания с Мейджи Милк Продъктс Токио. Защитени са няколко дисертационни трудове, в които пробиотичните продукти с Lactobacillus bulgaricus на Дафлорн ООД са хранителна подкрепа при комплексни лечебни схеми. Резултатите от научните изследвания са публикувани в над 60 статии в специализирани научни списания в България и чужбина и са докладвани на над 20 международни конференции и форуми.