Сертификати на Дафлорн

Кашер сертификат

Пробиотиците от фамилията “Лактера” вече имат Кашер сертификат, издаден от равин д-р Левингер от Йерусалим!

Думата „кашер” от иврит означава подходящ, удобен. Съществуват милиони хора по света, които по различни причини спазват изискванията на диетичните закони на кашрута. Някои от тях поради религиозни убеждения, а други – за да са сигурни, че продуктите, които

консумират са под постоянен контрол. Затова често кашрут се асоциира с понятието за здравословно хранене. По света Кашер сертификатът означава висока оценка за сигурност и качество на храните и хранителните добавки. Кашер сертификатът на пробиотиците от фамилията “Лактера” е международно признат.

 

Сертификат FSSC 22 000

Тази година (2021) нашата компания: “Дафлорн” – производител на първия в света пробиотик от воден произход – успешно премина одит на известната американска компания NQA и получи най-високото ниво на международна сертификация в областта на храните – FSSC 22 000!

Този сертификат е гаранция за надеждност и отговорност към всички партньори и потребители на нашите пробиотици. Сертификацията за FSSC 22 000 не би била възможна без модерната ни нова производствена база, покриваща всички световни изисквания за безопасност на храните.

В нашия нов дом ще продължим да създаваме пробиотиците Лактера с грижа за Вашето здраве и комфорт!

Халал сертификат 

 

Пробиотиците от фамилията “Лактера” вече имат Халал сертификат, издаден от Главното мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в България!

Мюсюлманите са загрижени дали консумираната от тях храна отговоря на ислямските религиозни принципи и традиции, хуманитарни изисквания, хигиенни критерии и методи за производство. Халал сертификатът е не просто маркетингов модел за храни и хранителни добавки, а доказателство за това, че те са висококачествени  и здравословни. Халал сертификатът на пробиотиците от фамилията “Лактера” е валиден в целия свят.


Lactobacillus Buglaricus - Дар от боговете

Думата „пробиотик“ (от гръцки – създавам живот) се използва за първи път през 1954 г. при сравняване на вредните ефекти на антибиотиците с благоприятните на полезните бактерии probiotica.

Съвременното разбиране за значението на пробиотиците е поставено в началото на ХХ век от руския биолог и носител на Нобелова награда, директор на Института Луи Пастьор в Париж, проф. Ил. Мечников. В теорията си „За дълголетието и подмладяването на човека“ проф. Мечников посочва, че в дебелото черво на човека се развиват гнилостни процеси с образуване на токсини, които се усвояват от организма. Настъпва самоотравяне, което уврежда всички вътрешни органи. Мечников открива, че това вредно въздействие може да бъде премахнато чрез постоянно заселване на лактобацили. До този извод той стига след като установява, че дългият и здравословен живот на българските селяни е резултат на ежедневна консумация на ферментирало мляко и други млечнокисели продукти, произвеждани в България. По това време в България има най-много столетници на глава от населението (4%), малко ракови заболявания и ниска обща заболеваемост. Проф. Мечников пише, че „Нашето остаряване е болест, която трябва да се лекува като всяка друга болест“ и препоръчва ежедневната консумация на млечнокисели продукти. През 1905 г. българският лекар Ст. Григоров открива в тези млечни продукти Lactobacillus bulgaricus.

Сега се установява, че хиляди микробни видове живеят в съжителство с човека. Те са навсякъде – по кожата, косата, ноктите, в устата, червата, пикочополовите пътища. Съпътстващите ни микроорганизми се разделят на три групи:

 • вредни (патогенни) – около 150-180 вида;
 • полезни (пробиотици) – около 15-20 вида;
 • латентни (условно патогенни) – над 1000-1200 вида.

Пробиотиците са живи микроорганизми, които приети самостоятелно или чрез съдържащите ги храни, оздравяват човешкия организъм.

Според Световната здравна организация пробиотичните бактерии с доказани здравословни ефекти са общо 15 на брой. Показани са на табл. 1.

Всеобщо признати пробиотични бактерии използвани в производството (Таблица 1)

Лактобацили Млечнокисели коки Бифидобактерии
Lactobacillus bulgaricus Streptococcus thermophilus Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus acidophilus Lactococcus faecium Bifidobacterium longum
Lactobacillus casei Lactococcus lactis Bifidobacterium infantis
Lactobacillus plantarum Bifidobacterium breve
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus helveticus

Те се разделят на три основни групи: лактобацили, млечнокисели коки и бифидобактерии. Съгласно доклад пред Конгреса на САЩ през 2005 г. от тях най-голямо значение за човечеството има Lactobacillus bulgaricus. Той е единственият пробиотик, носещ името на определен народ и географска територия.

Култивирането на Lactobacillus bulgaricus от траките преди повече от 7000 години и създаването на млечнокиселите храни е една от трите революции заедно с отглеждането на земеделските култури и опитомяването на домашните животни, променили развитието на човечеството. Доказано е, че първоначално в организма на траките, а по-късно и при останалите европейци, настъпват генетични промени. Новите млечнокисели храни и милиардите полезни (пробиотични) бактерии са създали ген, отговарящ за производството на ензима лактаза, разграждащ млечната захар в организма на човека. Новата технология е създала рядката привилегия на човека спрямо останалите животни, да се храни през целия си живот с млечните продукти на отглежданите от него животни. Чрез млечнокиселите продукти хората започват да си набавят и жизненоважния за организма вит. D, който до този момент са си набавяли само чрез слънчевото греене. Този начин на набавяне на vit. D е направил траките и другите европейци по-малко зависими от слънчевите лъчи и те са се разселили по целия свят. По-слабото слънчево греене на север и набавянето на vit. D от млечните продукти довело до образуването на по-малко меланин. Черната кожа е започнала да става бяла. Легендите и древните рисунки изобразяват тракиеца Орфей като чернокож. Няколко хиляди години по-късно тракиецът Спартак в Римската империя е белокож мъж. Траките са първите жители по днешните български земи преди повече от 7 хилядолетия. Те са създали първото обработено злато в света, първата писменост, първите грандиозни строежи и са основа на развитието на древните цивилизации. Те са и първите хора, селекционирали Lactobacillus bulgaricus.

Затова държави като Китай, Япония, Корея, Италия и др., които предлагат продукти съдържащи Lactobacillus bulgaricus, го закупуват от България. По обобщени данни на известни учени от САЩ, Япония, Франция (G. Tannock, A. Hosono, G. Complien) и по наши данни от България Lactobacillus bulgaricus има здравословни ефекти в 11 направления. Те са показани на таблица 2.

Здравословни ефекти на пробиотиците (Таблица 2)

1. Стимулиране на имунната система Стимулират производството на В-лимфоцити, разпознаващи чуждите микроби и на фагоцитите, които ги унищожават. Увеличават производството на интерферон, унищожаващ вирусите и на антитела, действащи като противоотрова. Увеличават цитокинините, свързващи имунната система в едно цяло;
2. Антитуморен ефект на дебелото черво Антимутагенна активност; променя про-канцерогенната активност на колонизираните микроби; влияе на концентрацията на жлъчни соли;
3. Свръхрастеж в тънките черва Лактобацилите влияят на активността на свръхрастежа, като намаляват токсичните метаболити и антибактериалните им характеристики.
4. Сърдечни заболявания Асимилация на холестерол от бактериалните клетки; антиокислителен ефект; променят хидролазната ензимна активност.
5. Антихипертензивен ефект Бактериалните пептидази действат върху млечния протеин – резултат от антихипертензивни трипептиди;
компоненти на клетъчната стена действат като АСЕ инхибитори
6. Урогенитални инфекции Адхезия към уринарния и вагинален тракт; инхибиране на Н202 продукция; възстановява се нормалната микробна флора
7. Инфекции, причинени от Helicobacter Pylori Конкурентна колонизация, подтискат развитието на Helicobacter Pylori.
8. Алергии Предпазват от транслокация на антигените в кръвния поток.
9. Устойчивост към вътрешни патогени Устойчивост към колонизации; създава непоходящи условия за патогените (pH, бактериоцини)
10. Чернодробна енцефалопатия Инхибират уреазо – продуцираща флора
11. Помага при смилане на лактозата Бактериалната лактаза действа на лактозата в тънките черва.

Lactobacillus Bulgaricus - най-големият по размер пробиотичен бактерии
Bifidobacterium

За разлика от останалите пробиотични лактобацили, при млечнокиселата ферментация Lactobacillus bulgaricus отделя D (-) млечна киселина, която определя мощните му антиракови, лъчезащитни и антиоксидантни ефекти. Тя заедно с бактериоцините и други биологично активни вещества, отделяни от Lactobacillus bulgaricus, детоксикират организма.

Lactobacillus bulgaricus е най-големият по размер пробиотичен бактерий и по пътя на конкурентните взаимоотношения спира развитието на патогенните (болестотворните) микроби. Той заедно с лактобацилите на Дьодерлайн е част от влагалищната флора на жената и определя нейното здраве и това на децата й.

Изследванията на италианския учен Bianchi S. (1999) показват, че в сравнение с другите пробиотични бактерии, Lactobacillus bulgaricus най-добре се адхезира (прилепва) към лигавицата на дебелото черво, с последващо бързо размножаване в организма. Това определя по-мощния му оздравителен и детоксичен ефект спрямо останалите пробиотични бактерии.

Попаднал в организма на човека, Lactobacillus bulgaricus стимулира развитието на живеещите в него други пробиотични бактерии като Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium и др. Без Lactobacillus bulgaricus развитието на останалите пробиотични микроорганизми е трудно и техните полезни ефекти са минимални.

Разработването на първите пробиотични продукти с Lactobacillus bulgaricus започва от екип от учени под мое ръководство (под ръководството на о.р. Ген-майор проф. Н. Александров, д.м.н.) през 1980 г. като задание на българското правителство за създаване на специални храни и продукти за международната космическа програма „Интеркосмос“. Създадените сухи пробиотични храни са използвани от пилоти на Военновъздушните сили, моряци от Военноморския флот, български научни експедиции в Антарктида и Хималаите и при крупни производствени аварии в България. Прилагани са при тежко болни хора и при подготовка на спортисти за Олимпийски и други световни състезания.

Разсекретяването на продуктите през 1993 г. позволи тяхното последващо развитие и доусъвършенстване, както и производството и предлагането им на свободния пазар.

Разработените от „Дафлорн“ ООД пробиотични продукти с Lactobacillus bulgaricus са уникални и без аналог в света. Те са следваща крачка в технологично отношение спрямо останалите пробиотични продукти. Сами по себе си представляват свръх концентрат на оригиналното българско кисело мляко (йогурт), като от него са извлечени по биотехнологичен път само полезните съставки, без да е необходимо да консумирате останалата част – около 95%, която няма никакви положителни ефекти (дори лактозата има вредни ефекти върху сърдечно-съдовата система). Аналогично е и сравнението с кефира. Съдържащите се в тибетската гъба на кефира пробиотични бактерии са в малко количество. Кефирът не съдържа Lactobacillus bulgaricus и трайността му е кратка – 2-7 дни в хладилник. Новата формула на „Дафлорн“ ООД за биотехнологичния режим на производство дава възможност в 1 г сухо вещество от продукта да се съдържат милиарди живи и латентни клетки на Lactobacillus bulgaricus. По време на биотехнологичния процес млечните протеини и казеина се разграждат до всички заменими и незаменими 21 аминокиселини, млечните мазнини – до полиненаситени Омега 3 и 6 мастни киселини, млечните захари – до прости захари. Те са готови за усвояване от организма като градивни единици на клетките. По време на производството лактобацилите се „обвиват“ по естествен път с глюкопротеинова обвивка, което позволява да се съхраняват живи при стайна температура месеци и години. Именно този процес е обект на европейска патентна защита и е ноу-хау на „Дафлорн“ ООД.

Всички продукти се произвеждат като се спазват добрите производствени практики и изискванията за безопасност на храните по ISO 22000-2005. Те са клинично изпитани и изследвани във водещи медицински лечебни заведения в България и чужбина – ВМА гр. София, Медицински университети във Варна, София и Плевен, НИСМ Пирогов, ВМА в Чехия и Полша, Вюрцбургския медицински университет в Германия и съвместно с Медицинско управление на Съв. Армия и Акредитираната допинг лаборатория в Кьолн.

Продуктите не съдържат консерванти, генетично модифицирани микроорганизми, синтетични химически и анаболни вещества. При употребата им не са наблюдавани странични ефекти. Могат да се прилагат в съчетание помежду си и заедно с основното медикаментозно лечение. Пробиотиците с Lactobacillus bulgaricus могат да се прилагат неограничено време и без прекъсване.

Продуктите ни са използвани от българските контингенти по време на мисиите в Камбоджа, Косово, Ирак и Афганистан, след земетресението в Турция, като предпазна храна при тежки производства (циментово производство, асфалтови бази, пътно строителство и др.) и от тежко болни хора и деца при лечение в болници.

Дафлорн ООД произвежда пробиотични функционални храни с марката Биомилк в прахообразно състояние, добавки към храната с марките Биомилк, Лактера и Меджик Пауър в капсулна форма, козметични продукти и сухи маски за лице Маряс фейс и пробиотични стартерни култури (закваски), съдържащи Lactobacillus bulgaricus и сухи билкови екстракти и масла.

Основно внимание върху проблема за физиологичното хранене отделя в началото на ХХ век И. П. Павлов – доктор Хонорис Кауза на над 120 научни общества, академии и университети в Русия и света. „Старейшината на физиолозите в света“ пише, че храната е древната връзка, която съединява човека с обкръжаващата го природа. Според Павлов оптималното хранене трябва да задоволява енергийните и биологичните изисквания на организма.

По-късно концепцията за функционалните храни е доразвита в Япония през 80-те години на миналия век. Според японското министерство на образованието функционалните храни трябва да притежават три основни функции: хранителна, сетивна и оздравяваща.

Европейските институции имат следните изисквания към функционалните храни:

 • да се приемат ежедневно;
 • да са част от нормалната храна;
 • да са получени от природни продукти;
 • да оказват положителен ефект върху организма;
 • да намаляват риска от болести и да подобряват качеството на живота.

Функционалните пробиотични храни Биомилк са нова генерация напълно балансирани функционални храни. В тях се съчетава оздравителното действие на Lactobacillus bulgaricus и хранителния и енергетичен ефект на разградените от него при млечнокиселата ферментация хранителни вещества.

На таблица 3 са дадени видове аминокиселини и количеството им в 100 г Биомилк Пауър Енерджи. Съотношението между заменими и незаменими аминокиселини е от 1 към 2,2 до 1 към 2,4, като физиологичните норми са 1 към 2,8. По тези параметри функционалната храна Биомилк Пауър Енерджи отговаря на препоръчителните световни норми за еталонен хранителен белтъчен продукт.

Видове аминокиселини и тяхното количество в 100 гр. Биомилк (Таблица 3)

Аминокиселини
Количество в
100 гр продукт
Аминокиселини
Количество в
100 гр продукт
Есенциални
Неесенциални
1. Isoleucine
4.81-5.02
11. Alanine
3.27-3.30
2. Leusine
9.02-9.16
12. Arginine
3.15-3.28
3. Lysine
5.71-6.02
13. Aspartic acid
7.06-7.42
4. Methionine
3.06-3.08
14. Glutamatic acid
19.75-20.65
5. Phenylalanine
4.98-5.48
15. Glycerine
5.52-5.81
6. Threonine
4.25-4.28
16. Histidine
3.55-4.24
7. Tyrosine
1.92-3.12
17. Proline
9.80-10.02
8. Valine
5.86-6.07
18. Serine
5.44-5.91
9. Tryptophan
0.63-0.64
19. Lisinoalanine
0.20-0.26
10. Cystine
0.48-0.53

Световни научни проучвания от 2010г. показват, че аминкокиселините Левцин, Изолевцин и Валин удължават човешкия живот. Те са наречени „Коктейл на живота“.

Биомилк Пауър Енерджи съдържа в подходящо за организма количество Омега 3 и Омега 6 нискомолекулни капронова, каприлова, капринова и лауринова мастни киселини, както и незаменимите линолова и линоленова мастни киселини. Балансираното съотношение между различните видове мастни киселини в Биомилк го прави важен продукт както за предпазване от атеросклероза, така и за производството на различни хормони и ензими.

Видове мастни киселини и тяхното количество в 100 гр. Биомилк (Таблица 4)

Мастна киселина
% съдържание
Мастна киселина
% съдържание
C4 : 0
1.0
C16 : 1
1.8
C6 : 0
0.5
C16 : 2
1.5
C8 : 0
1.1
C16 изо
C10 : 0
2.7
C17 : 0
1.0
C12 : 0
3.6
C18 : 0
9.6
C12 : 0
C18 : 1
23.9
C14 : 0
11.8
C18 : 2
3.1
C14 : 0
1.1
C18 : 3
0.08
C14 : 0
0.7
C20 : 0
1.0
C15 : 0
1.6
C20 : 1
0.1
C15 : 0
0.4
C22 : 0
0.1
C16 : 0
33.0
Други
1.4

Въглехидратите в Биомилк Пауър Енерджи са разградени по биотехнологичен път до лесно усвоими монозахариди – глюкоза и галактоза. Продуктите са нисколактозни и могат да се приемат от хора с недостатъчност на ензима лактаза (с алергия към прясно мляко).

Атомабсорбционният анализ показва, че в Биомилк се съдържат в голямо количество всички основни макро- и микроелементи – калций, калий, фосфор, магнезий, желязо, цинк и др. Съдържат се също и редица важни за организма витамини А, В1, В2. От особено значение е повишеното съдържание на vit. D3, даващ възможност за бързо и пълноценно усвояване на съдържащия се в голямо количество в Биомилк калций. Това определя и изразения ефект на продуктите при остеопороза и намалено слънчево греене през зимата и в по-северните райони. Всички хранителни вещества в Биомилк са готови за усвояване от човешкия организъм. Човек не харчи енергия за това и многократно увеличава енергетичните си възможности, ускорява умствената си дейност и обновява и подмладява клетките си.

Функционалните пробиотични храни Биомилк са подходящи за приемане от деца, хора, упражняващи тежък физически или умствен труд, хора подложени на стрес и вредни въздействия от околната среда и водят до увеличаване качеството и продължителността на живота.

Към част от продуктите са добавени растителни екстракти и масла с доказан лечебен ефект. Съдържащите се в продуктите аминокиселини действат като бърз транспортен носител и спомагат за по-пълноценното усвояване на екстрактите и маслата от клетките на човешкия организъм, като заедно с Lactobacillus bulgaricus те действат синергично и многократно увеличават полезните си ефекти. Това съществено различава нашите продукти от останалите пробиотични продукти и ги прави безспорен лидер при съвременните пробиотици.

Lactobacillus bulgaricus и имунна система

Имунната система е основният защитен механизъм на отделния индивид. Тя условно може да се раздели на две части – локална и обща. В чревната лимфоидна тъкан са разположени над 80% от клетките на имунната система. Това формира „втория мозък“ на организма, който има за задача да го предпазва и защитава от болестотворната агресия на патогенните микроорганизми. Общата имунна система е свързана с кръвта, лимфата, далака, черния дроб и костния мозък.

Имунната система може да се изтощи при експозиция на голям брой на патогенни микроорганизми за продължително време (напр. при лоша хигиена), при големи физически или психически натоварвания, резки температурни колебания, недостатъчно или непълноценно хранене, продължителна употреба на токсични или химични вещества – алкохол, наркотици, лекарства, при производства свързани с продължителен контакт с вредни химически агенти, радиационни излъчвания и др.

Научните проучвания на Х. Чомаков (2007), А. Хосоно (2002), Link-Amster (1994), K. Thoreux (2001) и др. показват, че Lactobacillus bulgaricus стимулира имунната система като увеличава производството на:

 • β лимфоцитите, разпознаващи чуждите тела;
 • фагоцитите и фагоцитарната активност, унищожаващи чуждите тела;
 • YgA, YgG, YgM действащи като противоотрови;
 • интерферон и цитокинини, подпомагащи борбата с вирусите.

При наши клинични изпитания на Биомилк върху пилоти от Военновъздушните сили са получени резултати, аналогични на описаните по-горе. Нашите проучвания показват, че отчетливото подобряване на имунната резистентност започва 7-10 дни след началото на приемане на Биомилк и максимално се изявява между 15ия и 20ия ден.

Lactobacillus bulgaricus и алергии

Масово и не винаги рационалното използване на медикаменти в лекарската практика води до зачестяване на алергиите и токсоалергичните реакции. Едно от тежките усложнения при медикаментозното лечение е алергично-токсичната епидермална некроза или синдром на Layel. Почти винаги това заболяване протича с тежки инфекциозно-възпалителни усложнения (пневмонии, сепсис), довеждащи до засилено разпадане на собствените тъкани на тялото. На снимките по-долу е представен благоприятния резултат от лечението на случай със синдром на Layel, където към основното лечение е включена хранителна терапия с функционална пробиотична храна Биомилк в доза 200-400 гр дневно.

Наши и чужди проучвания показват, че Lactobacillus bulgaricus променя транслокацията на антигените и повлиява добре алергиите. Изследвания на Г. Нешев (1990) доказват благоприятния ефект на българското розово масло при анафилактичен шок, бронхиална астма, серотонинов спазъм и оток, предизвикани по експериментален път в опитни животни.

Съчетанието на Lactobacillus bulgaricus и българско розово масло в продукта Лактера Роуз Ойл го прави ефективен при алергични процеси.

Lactobacillus bulgaricus при децата

Децата най-често боледуват от респираторни заболявания на горните дихателни пътища и диарии. Използването на Lactobacillus bulgaricus в състава на българското кисело мляко за лечение на диариите при деца в България е вековна традиция. През 1945 г. д-р А. Фиков съобщава за успешно лечение на детските диарии с българско кисело мляко под формата на клизми в детски клиники в Берлин и София. По-късно G. Baudra (1990) и P. Solis (1993) публикуват сходни резултати за успешно лекуване на детски диарии с Lactobacillus bulgaricus. Приемането му довежда до увеличаване на количеството на муцина в тънките черва. Пробиотикът подтиска развитието на вирусите (най-често ротавируси) и бързо ги отстранява от чревния тракт. Lactobacillus bulgaricus произвежда в голямо количество TNFa вещество, стимулиращо неспецифичния имунен отговор и гама интерферон, който блокира размножаването на вирусите. Пробиотикът овладява дисбактериозата и регулира флората в гастроинтестиналния тракт по време и след лечение с антибиотици.
Тези и други изследвания дават право на Световната здравна организация през 1995 г. да препоръча използването на Lactobacillus bulgaricus за лечение на детски диарии.
По време на клинично проучване в детската клиника на Медицинския университет в София с произведените от нас пробиотични продукти при деца от 6 м. до 1 година, диарии не са установени, а респираторните заболявания на горните дихателни пътища са намалели с 50%.

Lactobacillus bulgaricus и стомашночревен тракт

Най-честата причина за гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника и рак на стомаха е Helicobacter pylori. От 50 до 70 % от населението на Европа е заразено с него. Използването на антибиотици за лечение на Helicobacter pylori е неуспешно поради бързото развиване на резистентност към тях и страничните и токсичните им ефекти. Непосредствено след антибиотичното лечение бързо се развива повторно заразяване с Helicobacter pylori, което обезсмисля лечението. Установено е, че Lactobacillus bulgaricus намалява броя на Helicobacter pylori в стомаха на базата на конкурентното изключване и чрез стимулиране на имунния отговор предпазва организма от заразяване.
На таблица 5 е представено наше проучване за третиране на предизвикани от етилов алкохол язви на плъхове с различни продукти Лактера, съдържащи Lactobacillus bulgaricus и билкови екстракти.

Таблица 5

Опитни групи Язвен индекс (мм2) Опитни групи Язвен индекс (мм2)
Контрола Няма язви Етилов спирт 45o 24,3 ± 8,5 язви
Laktera optima
(чист пробиотик)
Няма язви Етилов спирт 45o + Laktera optima 3 точковидни язви
Laktera relax
(пробиотик + сух екс-тракт от жълт кантарион)
Няма язви Етилов спирт 45o + Laktera relax 5 точковидни язви
Laktera forte (пробиотик + сух екстракт от жен-шен) Няма язви Етилов спирт 45o + Laktera forte Няма язви

Става ясно, че най-голям ефект има Laktera Forte – пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus и жен шен.

Хроничните възпаления на червата (колити, болест на Крон, възпаления на илеума) обхващат 15-20 % от населението в развитите страни и са един от основните здравни проблеми. Честата употреба на антибиотици води до развитието на тежки дисбактериози и създава условия за развитие на гъбични инфекции в червата. Проучванията през последните години показват, че най-добри резултати се получават при третиране на заболяванията на червата с лактобацили успоредно и след основното лечение. На фигура 1 е представено наше проучване върху 152 пациенти с гастродуоденити, колити и дисбактериози за период на лечение 6 месеца само с Биомилк и Лактера.

Промени в клиничните изяви на уврежданията на ГИТ за период на лечение 6 месеца (Фигура 1)

Фигура 1
Фигура 2
Фигура 3
Фигура 4

От фигурата е видно, че след 6 месеца дисбактериозите са овладени напълно, колитите и гастродуоденитите са намалели от 71 до 4 %. Проучването при болестта на Крон показва, че Lactobacillus bulgaricus трябва да се взема продължително време – месеци и години и в началото успоредно с основното лечение, но се получават трайни благоприятни ефекти. Без използване на Lactobacillus bulgaricus, ефектът на традиционното медикаментозно лечение е временен и заболяването е с чести рецидиви.

Lactobacillus bulgaricus и чернодробни увреждания от инфекциозен и токсичен произход

Основният причинител на токсично увреждане на черния дроб е алкохолът. На фигури 2 и 3 представяме резултати от комплексно лечение на зависимости към алкохол и наркотици при 152 пациенти. При всички тях е приложена и хранителна терапия с пробиотиците Биомилк и Лактера.

Промени в стойностите на ASAT и ALAT за период 6 месеца (Фигура 2)

Промени на УЗД данни на черния дроб за период 1 год. (Фигура 3)

От фигурите е видно, че стойностите на чернодробните ензими и ехографския образ на черния дроб се възстановява на 6-ия месец.
Нашето клинично проучване потвърждава експерименталните проучвания чрез електронна микроскопия, проведени през 80-те години в Българска академия на науките, че терапията с Lactobacillus bulgaricus води до стабилизиране на клетъчната мембрана и възстановяване на функциите на чернодробната клетка.

Други тежки заболявания на черния дроб са вирусните хепатити. Наши клинични проучвания при епидемия от хепатит А при 227 военнослужещи, разделени в две групи: 123 болни получавали комплексно лечение включващо и Биомилк Хепанорм Форте и Лактера Роуз Ойл и 104 болни със стандартно лечение на вирусен хепатит, показаха следните резултати:

 • Лечението, включващо и Биомилк и Лактера е значително по-ефективно в сравнение с конвенционалното при контролната група и скъсява продължителността на симптомите на острия вирусен хепатит;
 • Пробиотиците Биомилк Хепанорм Форте и Лактера Роуз ойл ускоряват нормализирането на билирубина, показателите на холестаза и цитолиза и повишават количеството на общия белтък.

* Стойностите на титъра на антителата са измервани в U / L , като нормата е до 2 U/L.
От фигурата става ясно, че титъра на антитела срещу HVC при лечение само с Lactobacillus bulgaricus намалява сигнификантно за период от 1 година.

Изследвания на редица учени – А. Хосоно (2002), Хр. Чомаков (2007) показват, че Lactobacillus bulgaricus има директен антивирусен ефект. Той се определя както от засилването на имунната система, така и от повишаване на производството на интерферон и бактериоцини, действащи срещу вирусите. Допълнително аминокиселините от функционалните пробиотични храни Биомилк се усвояват веднага от черния дроб като градивен материал на живи и здрави клетки.

Това се потвърждава от наше проучване при 42 пациенти с HVC, лекувани без интерферон, само с пробиотиците Биомилк и Лактера.

Промяна стойностите на титъра на антитела срещу HVC при 42пациенти лекувани с пробиотик за период от 1 година (Фигура 4)

Lactobacillus bulgaricus и сърдечно и мозъчносъдови заболявания

През 20 век смъртността на човечеството от сърдечно и мозъчносъдови заболявания се увеличава неколкократно. Основна причина за това е атеросклерозата и повишения холестерол. Според всеобщо мнение храненето и поемането на големи количества наситени мастни киселини и животински мазнини е причина за увеличаването на холестерола, в частност лошия и триглицеридите. Поемането на големи количества от тези храни води до увеличено отделяне на жлъчни киселини, чрез които холестеролът постъпва в червата. За да се изхвърли от организма е необходимо да се свърже с някое от следните вещества:

 • ненаситени мастни киселини;
 • аминокиселини;
 • калций;
 • фибри;
 • пектин;
 • млечнокисели бактерии.

При недостатъчно количество на тези компоненти, холестеролът остава в свободно състояние и отново се усвоява от човешкия организъм. Това води до неговото увеличаване, независимо от прилагането на различни диети.

На таблица 6 е представено наше клинично проучване при 54 пилоти от Военновъздушните сили на България в продължение на 30 дни, които не променят дневния си режим, хранят се обилно и приемат пробиотиците Биомилк и Лактера.

Ефект на млечнокисел пробиотичен продукт Биомилк върху мастната обмяна на военни пилоти (Таблица 6).

Период Общ холестерол HDL холестерол LDL холестерол Триглицериди
1 ден 7.10 1.23 4.32 3.68
30 ден 6.05 1.49 3.85 3.57
60 ден 5.02 1.51 3.52 1.72

От таблицата е видно, че холестеролът намалява с една единица за един месец. За получаването на посочените благоприятни резултати от значение е комплексното действие на пробиотика Биомилк, който съдържа както Lactobacillus bulgaricus, така и ненаситени мастни киселини, аминокиселини и калций. Този балансиран хранителен състав на пробиотика Биомилк води до цялостно регулиране на обмяната на веществата в човешкия организъм.

Нашите резултати при 152 пациенти са представени на фигура 5.

Промени в обмяната на веществата за период от 1 година (Фигура 5)

Фигура 5
Фигура 6

От нея е видно, че редовното приемане на пробиотиците Биомилк и Лактера заедно с основното лечение на алкохолната зависимост води до овладяване на консумативен и костноставен синдром и възстановяване трофиката на кожата и косата за период от около 1 година.

Антитуморен и антимутагенен ефект на млечнокиселите бактерии

Факторите, които водят до появата на ракови заболявания са най-общо три – канцерогени, мутагени и микроорганизми. Процесът на самото възникване на рак протича на два етапа – поява на мутирали клетки в резултат на увреждане на клетъчната ДНК и превръщането на мутирали клетки в ракови. Този процес е представен на фигура 6.

Процес на образуване на рак вследствие на химически причинители (Фигура 6)

Факторите, водещи до ракови заболявания постоянно присъстват в нашето ежедневие и ние непрекъснато сме изложени на тяхното въздействие. В организма на човека постоянно се образуват ракови клетки, но той ги унищожава чрез фагоцитите. При отслабване на имунната система, особено при съчетание със стрес, организмът не може да отговори адекватно на увеличения брой ракови клетки и те започват да се размножават неконтролируемо.

Редица изследвания, проведени в Селскостопанския факултет на Университета Шиншу в Япония показват, че млечнокиселите бактерии имат антимутагенни свойства. На таблица 7 са показани антимутагенните ефекти на различните видове млечнокисели храни и бактерии спрямо мутагенното вещество AF2.

Таблица 7

АНТИМУТАГЕНЕН ЕФЕКТ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЛЕЧНОКИСЕЛИ ПРОДУКТИ (култивирани 24 часа) СПРЯМО AF2
Млечнокисели продукти Потискащ ефект спрямо AF2 (%)
0 часа 24 часа нарастване
UHT мляко – Lb. delbrueski subsp. Bulgaricus
UHT мляко – St. Lactis subsp. Lactis
UHT мляко – St. Salivarius subsp. Thermopillus
Обезмаслено мляко – Lb. delbrueski subsp. Bulgaricus
Обезмаслено мляко – St. Lactis subsp. Lactis
Обезмаслено мляко– St. Salivarius subsp. Thermopillus
Пълномаслено мляко – Lb. delbrueski subsp. Bulgaricus
Пълномаслено мляко – St. Lactis subsp. Lactis
Пълномаслено мляко – St. Salivarius subsp. Thermopillus
68.5
71.6
66.7
65.8
70.2
70.1
66.2
71.0
63.0
80.2
80.8
74.3
79.1
81.8
83.2
82.5
71.3
71.0
11.7
9.2
7.6
13.9
11.6
13.2
16.3
0.3
8

От изнесените данни се вижда, че в рамките на 24 часа AF2 в голяма степен губи своята мутагенност. Най-благоприятен антимутагенен ефект в края на 24-ия час имат тези продукти, които съдържат Lactobacillus bulgaricus.

На базата на тези и други резултати, Хосоно прави следните заключения:

 • Клетъчните стени на млечнокиселите бактерии (както живи, така и мъртви) имат антимутагенни и антиканцерогенни ефекти;
 • Млечнокиселите бактерии свързват мутагените и канцерогените в неразтворими комплекси и ги изхвърлят от организма.

Аналогични резултати, доказващи антитуморния ефект на млечнокиселите бактерии се получават при експериментални проучвания на И. Богданов (1965) и по-късно на Китадзава (Япония), Цоневски и Еникова (1995). Те установяват, че е налице разлика в антитуморния ефект при различните лактобацили. Най-добър ефект се получава при Lactobacillus bulgaricus, продуциращ D (-) млечна киселина. Опитните животни, хранени с лактобацили, продуциращи L(+) млечна киселина, имат по-висока туморна заболеваемост.

Лъчезащитен и антиоксидантен ефект на Lactobacillus bulgaricus

Въздействието на йонизиращите лъчения е не само военна заплаха. Широкото използване на ядрената енергетика, лъчетерапията, рентгеновите апарати изискват създаване на радиопротективни и радиозащитни средства. Повечето от тях са химични вещества с краткотраен ефект. Те имат много странични и токсични ефекти, които се засилват при продължително приемане, налагащо се на работещите в ядрената енергетика, при провеждане на лъчетерапия, при работа с изотопи и др.

Експерименталните проучвания на З. Мицов (1960), Б. Гьошева, З. Горанова (1992) показват, че използването на българско кисело мляко с Lactobacillus bulgaricus намалява степента на първоначалните поражения на костния мозък, ускорява възстановяването на кръвотворенето и намалява смъртността на опитни животни, облъчени с радиоактивни вещества, сравнено с контролната група.

Експериментални проучвания, проведени с Биомилк от Б. Гьошева (2005), М. Георгиева (2007) показват, че опитните животни, получавали Биомилк, нормализират статистически по-бързо кръвотворенето на костния мозък на 10-ия ден след облъчването.

Най-вероятно лъчезащитният ефект на пробиотика Биомилк се дължи на имуностимулиращия му ефект и на ограничаване на липидната пероксидация, т.е. на свободните радикали. За ефекта на пробиотичните бактерии като антиоксиданти има и други проучвания на B. Bay (1999), Lin My (1991) и други.

Особено внимание заслужава проучването на А. Гигов – Катедра по хематология и онкология Военномедицинска академия София 2008 г. – при 95 болни с различни ракови заболявания. Болните приемали Биомилк Антиоксидант заедно с основното лечение показват статистически значимо повишаване на броя на Т-лимфоцитите, тромбоцитите и левкоцитите и умерено повишаване на хемоглобина. Те са понесли по-добре химио- и лъчетерапията и са с по-добро качество на живот. Аналогични резултати са получени още през 1976 г. от А. Атанасова при 36 деца с левкемия и от нас при 70 болни с намален брой на тромбоцитите в резултат на продължително лечение с кортикостероиди.

Разработването на радиопротектори на биологична основа е от съществено значение за работещите в атомната енергетика и при онкоболни, подложени на химио- и лъчетерапия.

Посочените до тук проучвания и факти са част от 30-годишен труд. Сега и за в бъдеще ние се опитваме да свържем знанията на древните цивилизации със съвременните научни постижения и да възстановим посланието на Хипократ:

„Храната ви да бъде лек и лекът – храна“


Хранителна терапия с пробиотик Laktera при пациенти с COVID 19

Предварително съобщение за хранителна терапия с пробиотична храна Laktera, съдържаща щамове на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 при пациенти с COVID-19

Експерименталните, in vitro и in vivo изследвания на екипа на prof. Palok Aich of National Institute of science Education and Research of Department of Atomic Energy, Government of India доказват, че щамовете Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 от воден произход водят до реполяризация на макрофагите от М2 към М1. М1 макрофагите са част от вродения имунитет и убиват туморни и вирусни клетки.

Лекцията на проф. Палок Айк по въпроса можете да гледате тук 

Съвместните ни проучвания с prof. Aich продължават и ние приложихме хранителна терапия с пробиотик Laktera, съдържащ щамовете Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 при пациенти с COVID-19. Пробиотикът Laktera  се произвежда от българската компания Дафлорн ООД и има сертификат от Българската агенция по безопасност на храните за храни със специално предназначение.

За първи път пробиотикът Laktera се прилага при пациент в Университетската болница в Плевен. Касае се за мъж на 56 години, който е лекуван около 30 дни с пневмония, получена в резултат на COVID-19. Преди тази хоспитализация, пациентът е пролежал в  COVID-отделение 33 дни и е изписан с отрицателен PCR тест за COVID-19. Няколко дни след това, започва да се появява обрив и пациентът е приет на 18.05.2020 отново в тежко общо състояние с генерализиран обрив по цялото тяло, включително по ходилата и гениталиите. Случай на COVID-19 с такава клинична картина и такъв вид обрив се описва за първи път в България. Съществуват научни данни от италиански и английски лекари, които описват случаи на COVID-19 с подобен вид обрив. Обривът засяга не само кожата на цялото тяло, но и лигавиците, като по устата има изразена некроза. Пациентът не може да се храни.

В същата Университетска болница в България са приети още 72 пациенти с положителен PCR за COVID-19. При тях клиничната картина се проявява с дихателна недостатъчност, фебрилитет и рентгенографски данни за пневмония. Голяма част от пациентите имат придружаващи заболявания – захарен диабет, затлъстяване, артериална хипертония, метаболитен синдром, болест на Хашимото и  др. От първия ден на приемането всички тези пациенти приемат освен стандартното лечение за COVID-19, и хранителна терапия с пробиотик Laktera, съдържащ щамовете Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 в доза 2 пъти по 15 г дневно. Прави впечатление, че за разлика от други пациенти с пневмония от COVID-19, тези които приемат пробиотика се подобряват клинично много по-бързо. На третия-четвъртия ден от хоспитализацията те са в добро общо състояние, афебрилни, без прояви на дихателна недостатъчност и силно редуцирана кашлица. На девети-десети ден от хоспитализацията на тези болни PCR тестът за COVID-19 е отрицателен и пневмонията е резорбирана или в резорбция. Няма починали при пациентите с COVID-19, които приемат хранителна терапия с пробиотик Laktera. От направените имунологични изследвания прави впечатление, че голяма част от пациентите постъпват с високи стойности на Т-хелперни клетки, ниски стойности на Т-цитотоксични лимфоцити и ниски стойности на НК-клетки. След приемане на пробиотик Laktera в доза 2 пъти по 15 г. дневно Т-хелперите намаляват. Те образуват цитокинините и тяхното намаляване води до избягване на цитокининова буря. Т-цитотоксичните лимфоцити и НК клетките се увеличават и по време на приема на Laktera поддържат високо ниво. Резултатите са представени на Фигура 1.

Пациентите са изследвани и за имуноглобулини IgA, IgM, IgG и IgE, като не се наблюдават отклонения от нормата.

Наблюдението на пациентите продължава след изписването от болницата и в момента.

До сега никой от медицинския персонал, който обслужва пациентите с COVID-19 не се е заразил. Персоналът приема Laktera в доза от 15г дневно.

Подобни наблюдения имаме и при над 20 семейства. Едно от семействата се състои от седем човека, от които две малки деца и трима над 70 години с придружаващи заболявания. От тях двама над 70 години и жена на 60 години приемат Laktera. Четирима от семейството се разболяват от COVID-19, като едната жена над 70 години умира. Тримата, които приемат пробиотик Laktera (двамата над 70 години и жената на 60 години) в доза от 15г дневно от няколко години, не се разболяват от COVID-19, въпреки че имат близки контакти с останалите членове на семейството.

Клиничните наблюдения продължават.

Клиничните ни проучвания потвърждават експерименталните in vitro и in vivo изследвания на prof. Palok Aich и значението на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 за реполяризацията на М2 в М1 макрофагите и повишаване на вродения имунитет на човешкия организъм.

Клиничните наблюдения и имунологичните изследвания при пациенти с COVID-19 показват, че Laktera модулира клетъчния имунитет, като намалява Т-хелперите и увеличава Т-цитотоксичните лимфоцити и НК-клетките.

Пробиотикът Laktera, съдържащ щамове на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 от воден произход, е ефективна хранителна терапия като част от комплексна лечебна схема при пациенти с COVID-19.

Наблюденията при медицинския персонал, работещ в COVID и сортировъчно отделения, както и при фамилии, показват, че имуномодулаторът Laktera може да се използва като профилактично средство в борбата с COVID-19.

 

Дата: 16.12.2020, София, България

ор. ген. майор проф. д-р Никола Александров д.м., д.м.н.

доц. д-р Евгения Бързашка д.м.

д-р Даниела Петрова д.м.

д-р Георги Александров д.м.
Мария Пенева д.м.

Фигура 1 Клетъчен имунитет при пациенти с COVID-19, приемали Laktera като хранителна терапия 


Хепатопротективен ефект на пробиотична храна, съдържаща Lactobacillus Bulgaricus DWT1, при експериментални животни с остра интоксикация с етанол

Габриела Кехайова1, Мариета Георгиева1, Калоян Георгиев2, Г. Александров3, М. Пенева4

1 Катедра по Фармакология, Токсикология и Фармакотерапия, Фармацевтичен факултет, Медицински Университет Варна

2 Катедра по Фармацевтични технологии, Фармацевтичен факултет, Медицински Университет Варна

3 Клиника по коремна хирургия, Военномедицинска академия, София, България

4 МЦ Евроздраве, София, България

Пробиотиците са живи микроорганизми, които имат благотворен ефект върху човешкото здраве и допринасят за чревния баланс. През 1905 г. българският д-р Стамен Григоров открива в йогурт микроорганизма Lactobacillus bulgaricus. По-късно руският физиолог Иля Мечников заключава, че тайната на дълголетието на българите е в консумацията на йогурт. Lactobacillus bulgaricus е единственият микроорганизъм кръстен на определена географска територия. Той се размножава само на територията на България. В наши дни, пробиотиците са обект на нарастващ интерес заради доказаният им хепатопротективен, имуностимулиращ, антиоксидантен и анти-туморен ефект. За първи път в света, професор Никола Александров успява да изолира натурални пробиотични бактерии от воден източник в Стара планина. Пробиотичната асоциация съдържа диви щамове на млечнокисели бактерии.

В настоящия експеримент ние първо изследвахме хепатопротективния ефект на нов щам Lactobacillus bulgaricus DWT1. Ние използвахме 30 мъжки плъхове Wistar albino. Плъховете са третирани 14 дни с пробиотик Laktera Nature, а на 12-ия ден индуцирахме остро чернодробно увреждане с висока доза етанол. След лабораторен и хистологичен анализ на кръвта и черния дроб на плъховете, ние открихме, че плъховете, които са приели само етанол имат обширни некротирали зони и повишени чернодробни ензими. При предварително третираните с Laktera Nature и след това подложени на етанол групи нивата на ALT и алкалната фосфатаза бяха значително по-ниски от тези на групите, третирани с етанол. Хистологично беше установена запазена чернодробна структура. Настоящият експеримент демонстрира хепатопротективния ефект на Laktera Nature. Той може да подобри значително лечението на пациенти, страдащи от чернодробно заболяване.

Ключови думи: пробиотици, етанол, чернодробно увреждане, хепатопротективен ефект

Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria, Scripta Scientifica Pharmaceutica, ISSN 2367-6000, volume 4, 2017, supplement 2, page 51


Приложение на Lactobacillus Bulgaricus в клиничната практика

Приложение на Lactobacillus Bulgaricus в клиничната практика

Георги Александров1, Мария Пенева2

Резюме

Въведение: Млечнокиселата ферментация е известна на човечеството от хилядолетия. При археологически разкопки в земите около Черно море са намерени керамични съдове от 6 500 години пр.н.е. съдържащи остатъци от ферментирали млечни продукти. Първите писмени сведения за млечнокиселата ферментация са от Херодот ( V в. пр. н.е.). Той пише, че траките (население обитавало днешните български земи) приготвят специални ферментирали млечни храни, които са им „дар от Боговете”. През 1905 г. от български йогурт е изолиран Lactobacillus Bulgaricus. През 2010г. Н. Александров и Д. Петрова за първи път в Света изолират Lactobacillus Bulgaricus от чиста изворна вода от Стара планина, България. Те предполагат връзка между пробиотиците, индивидуалната бактериална система на човека, заболяванията и продължителността на живота. Здравословните ефекти на различни щамове Lactobacillus Bulgaricus са научно доказани при над 2500 пациента. Пробиотици с Lactobacillus Bulgaricus са използвани в Космическата програма Интеркосмос.

Материали и методи: В клиничната практика при 625 пациента с различни заболявания сме прилагали пробиотични формули, съдържащи различни щамове Lactobacillus Bulgaricus. Всички щамове Lactobacillus Bulgaricus са размножени многократно на територията на България.

Резултати: При хроничната алкохолна интоксикация уврежданията на черния дроб са водещи и за това тя е използвана за модел на хронични чернодробни увреждания. Двойно сляпо рандомизирано проучване е проведено при 32 болни с алкохолна болест. 17 от тях приемат пробиотична формула, съдържаща щамове на L. Bulgaricus DMR1 и DMR2 в дневна доза 30 г. (над 1 млд. CFU/g) и съчетание от тази пробиотична формула с екстракт от силимарин (600mg /24h) за период от 6 месеца като част от комплексна лечебна схема. Включването на тази хранителна терапия като част от основното лечение води до сигнификантно по-ефективно нормализиране стойностите на ASAT, ALAT, GGTP и ехографския образ на черния дроб и възстановяване функциите на чернодробната клетка при пациенти с алкохолна болест. Аналогични резултати са получени и при приложение на същите дневни дози пробиотични храни съдържащи L. Bulgaricus DWT1 при други 78 пациенти с алкохолна болест и L. Bulgaricus Lb4 при 152 пациенти със зависимост към хероин и 208 с вирусни хепатити.

При пациентка на 28 години с декомпенсирана чернодробна цироза (диагностицирана в Германия) и насочена за трансплантация на черен дроб приложихме пробиотична формула, съдържаща щамове на L. Bulgaricus DMR1 и DMR2 в дневна доза 60 г. (над 1 млд. CFU/g) като хранителна терапия към основното лечение за период от 6 месеца. Пациентката избягна чернодробната трансплантация, нормализира се почти напълно както клинично, така и по отношение на кръвни и инструментални изследвания и възстанови работоспособността си.

Сравнително наблюдение на ефектите на 3 щама Lactobacillus Bulgaricus DWT1, DMR1 и DMR2 в съчетание с българско розово масло проведохме при 77 пациенти с доказани чрез ELISA метод хранителни алергии. 23 от тях приемаха дневна доза пробиотична формула, съдържаща L. Bulgaricus DMR1 и DMR2 (над 1 млд. CFU/g) и 40 мг българско розово масло. Другите 54 пациенти приемаха дневна доза от пробиотична формула, съдържаща L. Bulgaricus DWT1 (над 1 млд. CFU/g) и 40 мг българско розово масло. Продължителността на приема на пробиотиците е 2 месеца. Всички пациенти са спрели консумацията на доказаните хранителни алергени и не приемат антихистаминови медикаменти. За период от 2 до 6 седмици в зависимост от тежестта на проявите, се овладяха както класическите симптоми на алергия, така и наблюдаваните от нас нови симптоми на хранителна алергия като косопад, пърхут, парадонтоза, промяна в ниво на пролактин при жени. Не сме регистрирали статистически значима разлика по отношение на антиалергичните ефекти на гореописаните пробиотични формули.

Локалното вагинално приложеие на пробиотична формула, съдържаща L. Bulgaricus DMR1 и DMR2 в дневна доза 500 мг (над 1 млд. CFU/g) при 32 жени с вагинален флуор като част от антиинфекциозното лечение показва сигинификантно увеличаване на нормалната лактобациларна флора, когато пробиотикът се прилага заедно и 5 дни след антиинфекциозното лечение на вагиналния флуор. Аналогични резултати са получчени при приложение на същата дневна доза на пробиотични формули, съдържащи L. Bulgaricus DWT1 при 12 жени и L. Bulgaricus Lb4 при 33 жени с вагинален флуор.

Заключения: Tерапията с пробиотични формули, съдържащи щамове Lactobacillus Bulgaricus DMR1, DMR2 и DWT1 самостоятелно или в комбинация с растителни екстракти и масла, като част от комплексна лечебна схема води до сигнификантно по-ефективно възстановяване функциите на черния дроб, вагиналната флора и овладяване симптомите на хранителни алергии.

Полезните ефекти на пробиотичните микроорганизми основно се определят от подвида им, като различните щамовете показват някои по-изявени свойства.

Наблюдава се правопропорционална връзка между полезния ефект и дозата и времето на приложение на пробиотика.

 

Ключови думи: probiotic, Lactobacillus Bulgaricus, allergy, liver, vaginal application

 

1 - Военномедицинска Академия – София, България

2 - Медицински център“Евроздраве” София, България


Цитотоксичност на български пробиотици от изворна вода (Пробиотик Лактера Нейчър®) върху клетъчна линия на карцином на дебелото черво

Цитотоксичност на български пробиотици от изворна вода (пробиотик Лактера Нейчър®) върху клетъчна линия на карцином на дебелото черво

Резюме

Колоректалният карцином е злокачествено заболяване, от което страдат повече от 1 милион души в света. През последните две десетилетия неговата социална значимост привлича все повече внимание. Ракът на дебелото черво е втората водеща причина за смърт от злокачествени заболявания и третото най-често диагностицирано злокачествено заболяване. Установено е, че храненето е основната причина за високата честота на рака. Пробиотиците са живи микроорганизми с доказани ползи за здравето при различни гастроинтестинални заболявания и нарушения извън стомашночревния тракт. В това проучване ние искахме да изследваме цитотоксичността и анти-пролиферативната активност на новия пробиотик Лактера Нейчър® върху нераковите клитъчни линии – 3T3 и BJ и клетъчната линия HT-29 на аденокарцином на дебелото черво. Пробиотикът Лактера Нейчър® има слаба директна цитотоксичност срещу клетките 3T3 и BJ, но потиска тяхното разпространение по начин, зависим от дозата. Върху клетъчна линия на карцином – HT-29, в ниска степен на концентрация (2-125 µg/ml) пробиотикът Лактера Нейчър® стимулира пролиферацията; при високи концентрации (250-1000 µg/ml) установихме възпрепятстване на пролиферацията, зависимо от концентрацията. Пробиотикът Лактера Нейчър® показа обещаващи резултати при първоначално изследване, които следва да бъдат изяснени като механизми в следващи разработки.

Калоян Георгиев – Катедра по предклинични и клинични науки, Сектор Фармакология и Токсикология, Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет Варна, ул. Марин Дринов 55, 9002 Варна, България. Кореспонденция с д-р Калоян Георгиев, Катедра по предклинични и клинични науки, Сектор Фармакология и Токсикология, Медицински Университет, ул. Марин Дринов 55, 9002 Варна, България. Тел.: +359898343274, E-mail: kalgeorgiev@hotmail.com

Мариета Георгиева – Институт по Експериментална Морфология, Патология и Антропология с Музей, Българска Академия на Науките, София, България

Мария Пенева – Медицински център “Евроздраве” София, София, България

Георги Александров – Военномедицинска Академия – София, София, България


Новооткрит произход на пробиотиците на Балканите

Можете да изтеглите презентация представена на Световния Конгрес за пробиотици (Атина, май 2014 г).

Вижте презентацията тук:

Newly-found-origin-probiotics-bg

Хранителна терапия при онкологични заболявания

Влияние на пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, при предотвратяване на странични ефекти в хода на адювантна терапия на болни с тумори на стомах, колон и ректум

Резюме

Досегашен опит в онкологията. При изследванията на някои от щамовете на Lactobacillus bulgaricus е установено, че те проявяват антимутагенно въздействие. Някои експерименти върху животни показват определено въздействие при колоректалния карцином при гризачи. Популационно изследване отбелязва по-ниски стойности на поява на колоректален карцином сред значителна група консуматори на ферментирали млечни продукти.

Туморите в храносмилателната система са от особено значение поради високата им честота и поради важността на храносмилателната система за целия организъм. За лечението на основното заболяване, както и за симптоматичното лечение, е много важна хранителната терапия, която подобрява процеса на храносмилане. От друга страна, адювантната терапия, т.е. специфичното онкологично лечение /химио- или лъчетерапията/ често води до редица увреждания на здравите тъкани и до поява на тежки усложнения и странични ефекти. Тези усложнения подтискат благоприятното въздействие на лечението и могат да го направят невъзможно. Цитостатиците предизвикват гадене и повръщане по време и след приложението на химиотерапията, както и изпреварващо повръщане настъпващо поради неадекватна антиеметична превенция при предишни химиотерапии. Мукозитът е изключително сериозно странично явление, както при химиотерапията, така и при облъчването в областта на главата и врата. Касае се за възпалителни промени на лигавицата на храносмилателната система. Често се проявява паралелно с миелосупресия и левкопения. Най опасната последица от левкопенията /намаляване броя на левкоцитите/ е фебрилната неутропения, която изисква болнично лечение, преливане на кръв и често води до прекратяване на приложението на цитостатици и влошаване качеството на живот. Анорексията и кахексията /загубата на тегло/ са често явление при болните с тумори на храносмилателната система и влияят неблагоприятно върху успешното лечение, понасянето на терапията и индиректно върху преживяемостта. Радиотерапията предизвиква нежелани ефекти в зависимост от общата доза, размера на фракцията, полето на облъчване, интервал между фракциите, вид радиотерапия и спецификите на тъканите, които се облъчват. Токсичните ефекти от радиотерапия са диспепсия, гастрит, улцерация /язви/ и радиационен ентерит.

Резултати. В изследването са включени 80 болни с тумори на стомаха, колона и ректума. Всички имат проведено патохистологично изследване и е прецизно определен стадия на болестта. При това рандомизирано изследване болните са разделени на две групи по 40 пациента. Едната група от 40 пациента провежда химиотерапия или химиорадиотерапия. Другата група от 40 пациента освен химиотерапия или химиорадиотерапия, приемат пробиотична храна, съдържаща щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1 – 15 мг един път дневно преди закуска в продължение на 3 месеца.

Получените резултати насочват към потенциално благотворно въздействие на пробиотиците, съдържащи щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1 като добавка при лечението на онкологично болни с адювантна химиотерапия или химиорадиотерапия. Приемът на този пробиотичен продукт влияе върху намаляване на гаденето и повръщането и поддържа апетита на пациентите в хода на провеждане на адювантната терапия. Налице е ясна връзка между намаляването на честотата и тежестта на разстройствата и приемът на Lactobacillus bulgaricus DWT1.

Хранителната терапия с пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, спомага за предотвратяване на страничните ефекти в хода на адювантна терапия.

Изследователи: Проф. д-р Мирко Шамия, д.м. и сътрудници, Загреб, декември 2012


Експериментални и клинични проучвания на продуктите на Дафлорн

1. Военномедицинска Академия – София, РНПИСМП „Н. Пирогов“ – София; Експозе на краен отчет на научна тема „Методи на хранителна терапия – смесено парентерално и ентерално хранене“ приета с протокол № 23/1012.1986 г от Научния съвет на Висш Военномедицински институт гр. София, България

2. Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Договор с РИБИП „Пирогов“, гр. София за доставка на Биостим – биопродукт за ентерално хранене

3. Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Отчет по тема: “Разработване на храни за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати“, етап II, 3 “Проучване на аминокиселинния и солевия състав на храната, предложение за използуване на резултатите в практиката”

4. Военномедицинска Академия, РНПИСМП „Н. Пирогов“, Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Краен отчет по тема: „Диагностика и лечение на многоорганна недостатъчност“, Програмна задача: Разработване и клинично изпитване на храни и средства за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати

5. МНЗ, РНПИСМП „Н. И. Пирогов“; Протокол за клинично изпитване на лиофилизиран млечно-кисел продукт „Биостим“ производство на „Централна експериментална лаборатория за производство – внедряване – проектиране“ към СО „Млечна промишленост“ град София

6. Военномедицинска Академия, РНПИСМП „Н. Пирогов“, Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Краен отчет по тема: „Диагностика и лечение на многоорганна недостатъчност“, Програма задача: Разработване и клинично изпитване на храни и средства за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати

7. ВМА, МУ-София, Национален център по хигиена, екология и хранене, Вюрцбургски медицински университет – Германия, Елби Булгарикум ЕАД; Научна тема: Комплексни медикобиологични проучвания на ефектите на Биостим ЛБС върху профилактичните и оздравителни процеси при хора подложени на екстремални натоварвания при морски спасително операции, пилоти и навигатори от ВВС и болни с остри и хронични увреждания от наркотици

8. Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, Вюрцбургски медицински университет – Германия, Военно медицинска академия, Медицински университет – София, ДФ Елби; „Комплексно медико-биологични изследвания в условията на продължително вестибуларно натоварване при корабокрушение“; Цел – проучване вличнието на продължителното вестибуларно натоварване и другите експериментални фактори на морето върху организма и да се апробира млечно-киселия продукт на ДФ Елби – Biostim LBB като храна, с която могат да бъдат оборудвани спасителните средства във водния и въздушен транспорт

9. Командване на Военно въздушните сили и Медицинския отдел към Щаба на Военно въздушните сили, Лабораторията по авиационна хигиена към ОАМНИИ – ВМА; Констативен Протокол за изследване на два лиофилизирани млечнокисели продукта „Булгарикум с пектин“ и „Биостим с пектин“, разработени на базата на специфични щамове на Лактобацилус Булгарикус с производител ДФ „ЕЛБИ ИНЖЕНЕРИНГ“ – СОФИЯ; Цел на задачата: в зависимост от резултатите на проучването да се въведат двата продукта в рациона на летателния състав на Военно въздушните сили

10. Протокол за клинично изпитване влиянието на „Биостим ЛБС“ върху оздравителния процес при различни интоксикации в Клиниката по токсикология и алергология – ВМА София и Клиника по токсикология – ВМБ – Варна

11. Военномедицинска Академия – София, катедра по токсикология и алергология при Висш Военномедицински институт – София, Клиника по токсикология и алергология при военноморска болница гр. Варна; Експозе от протокол за клинично изпитване на нисколактозен млечнокисел продукт Биостим ЛБС при лечение на болни с различни интоксикации

12. Договор между Мейджи Милк Продъктс Токио, Елби Булгарикум ЕАД и Проф. Н. Александров за Проучване върху: Комплексни медико-биологични проучвания за ефектите на Биостим ЛБС върху мастната обмяна и имунната система при хора подложени на екстремални психически и физически натоварвания

13. Доклад от ген. Майор доц, Н. Александов, д.н., полк. Д-р Р. Златев и полк. Д-р В. Минков до Командване на Военно въздушните сили относно продължаване на разработката на научна тема проучваща въздействието на млечнокиселия продукт „Биостим ЛББ“ върху мастната обмяна и имунната система при пилоти и щурмани /навигатори/

14. Военномедицинска Академия, Обединен авиомедицински научноизследователски институт, Катедра по токсикология и алергологич; Експозе от протокол и научни статии за клинично проучване ефекта на Биопрепарата Биостим ЛБС-1 върху пилоти и навигатори от ВВС на Република България

15. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Катедра по нефрология, хемодиализа и токсикология, МБАЛ „Света Марина“ – Варна – Проучване ефектите на „Биостим ЛБС“ и силимарин върху експериментален модел на карбонтетрахлорид предизвикана хепатоксичност при плъхове

16. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Проучване ефекта на пробиотика Биостим ЛБС върху липидния метаболизъм

17. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по Обща и клинична патология, МУ – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Проучване ефекта на пробиотика Биостим ЛБС при експериментално индуцирана хиперлипидемия

18. Медицински факултет – София, Катедра Фармакология; Протокол за сравнително фармакологично и биохимично проучване на ефектите на Лактера, Лактера/Панакс и Лактера/Хиперикум върху язвообразуване и етанолиндуциран оксидативен стрес при плъхове

19. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Протективен ефект на пробиотика Биостим ЛБС в модел на индометацин – индуцирана улцерогенеза

20. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Патофизиология, Медицински Университет – Варна; Катедра по Анатомия, Хистолгия, ембриология, Медицински Университет -Варна; Влияния на пробиотика Биомилк върху индометацин – индуцираните оксидативни увреждания на някои тъкани

21. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Ефект на пробиотика Биостим ЛБС върху хистопатологичните промени в черен дроб при експериментална хиперхолестеролемия

22. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Хепатопротективен ефект на пробиотика Биостим ЛБС върху експериментален модел на карбонтетрахлорид предизвикана хепатоксичност при плъхове

23. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Катедра по Рентгенология и радиология, Медицински Университет – Варна; Лъчезащитен ефект на пробиотика Биомилк, съдържащ Лактобацилус Булгарикус

24. Афтореферат на Дисертационен труд на Даниела Петрова Петрова за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“

25. Афтореферат на Дисертационен труд на Мариета Петрова Георгиева за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“

26. Становище от полковник д-р Венцислав Минков Микнов, Началник на „Медицински отдел“ при под. 22800 до Началника на Главния Щаб на ВВС за проучване на два препарата – Булгарикум с Пектин и Биомилк с Пектин при пилоти от ВВС

27. ВМА, Извлечение от протокол от Зам. Началник на ВМА по Учебно-научната част, доц. д-р А. Андреев относно провеждани клинични изпитвания на нисколактозни сухи млечни продукти с търговска марка „Биомилк“ и „Лактера“

28. Мнение на ръководител Катедра по токсикология и алергология на Военномедицинска академия гр. София, Проф. Д-р Никола Александров д. н., относно замяна на кисело мляко с хранителна добавка с пробиотичен ефект Биомилк и Биостим при вредни за здравето условия

29. Удостоверение от ВМА за използване на произвежданите от фирма Дафлорн ООД храни от серията „Биомилк“ и „Лактера“ като хранителни добавки и функционални храни от контингента на Българската армия. Както и използването им във Военномедицинска академия от над 10 години като средство за хранителна терапия при тежко болни и оперирани.

30. ВМА, Началник клиника по Токсикология и алергология, Доц. Д-р Н. Александров; Препоръка за приложение на пробиотиците, както и тяхното използване и при тежки токсоалергични заболявания (синдром на Epidermolis necroticans bulosa), както и при други токсоалергични и алергични заболявания с благоприятен ефект.

31. ВМА, Началник клиника по Токсикология и алергология, Доц. Д-р Н. Александров; Протокол за приложение на продуктите от сериите „Биомилк“ и „Биостим“, съдържащи Лактобацилус Булгарикус.

32. ВМА, Заместник по лечебната част на ВМА , Доц. Рамшев; Препоръка за използване на различни пробиотици с търговска марка Биомилк и Лактера с добър ефект при болни изискващи стимулиране на имунната система на организма поради различни вирусни или бактериални заболявания.

33. Становище от Министерство на труда и социалната политика до Министерство на Заравеопазването и генералната централа на браншовите синдикати – Предложение за включване в номенклатурата на противоотровите и предпазните храни на хранителната добавка Лактера

34. Препоръка от Александър Чакмаков, Изп. Директор на „Титан Златна Панега Цимент“ АД за пробиотиците Биомилк и Лактера като предпазна храна

35. ВМА, Удостоверение на клинични изпитвания и анализационни сертификати на пробиотичните добавки към храната от сериите Биомилк, Лактера и Меджик Пауър.

36. Удостоверение от ВМА за използване на произвежданите от фирма Дафлорн ООД храни от серията „Биомилк“ и „Лактера“ като хранителни добавки и функционални храни от контингента на Българската армия разположен в Ирак. Както и използването им във Военномедицинска академия от над 10 години като средство за хранителна терапия при тежко болни и оперирани.

37. Пълен Допинг контрол на продуктите от серията Биомилк в Германски Спортен Университет Кьолн – Допинг Лаборатория

38. Украински научен институт по медицински транспорт, Държавен департамент по морски и речен транспорт на Украина, МУ-Варна – Ефекти на Биомилк Хепанорм в условия на моделирано корабокрушение

39. Сп. „Медицина и здравеопазване“ – „Лъчезащитно действие на млечнокисел продукт, съдържащ щам на Лактобацилус булгарикус“

40. Годишен сборник на ИМАБ за България, Израел, Германия, Норвегия, Франция, Италия и САЩ – Изследване на пробиотика Биостим за тератогенно действие

41. Международна конференция в Лион – Млечнокисела ферментация и биотехнологичен метод за получаване на нисколактозен млечнокисел продукт за специални диети и терапевтични храни

42. Сп. „Биотехнологии“ – „Влияние на нисколактозни млечнокисели продукти Булгарикум и Биостим върху имунната система“

43.Сп „Медицина и фармация“, Бр. 2 / 2003, „Проучване на пробиотика Биостим ЛБС при експериментално индуцирана хиперлипидемия“

44. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 4 / 2003, „Лечение на отравянето с органофосфорни пестициди“

45. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 2 / 2002, „Клинична картина и лечение на остри интоксикации с хероин“

46. Сп „Военна медицина“, Бр. 4 / 2007, „Проучване антиоксидантната активност на пробиотика Биомилк при експериментални условия“

47. Сп „Военна медицина“, Бр. 2 / 2007, „Лъчезащитен ефект на пробиотика Биомилк“

48. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 9-10, „Алкохолна болест, клиника и лечение“

49. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 1 / 2009, „Профилактика и лечение на атеросклерозата с пробиотични млечнокисели храни и бактерии“

50. Сп „Медицина и фармация“, Бр. Юли / 2008, „Пробиотици и влагалищна флора“

51. Национален онкологичен център, Национален център по хематология и трансфузиология; Изследване на радиопротективния ефект на Герисан и Биостим ЛБС върху основните левкоцитни популации при лъчелечение на онкологични заболявания.

52. Балкански Военномедицински Комитет; 4ти Конгрес на БВМК; 6-10 юни 1999, Букурещ, Румъния; ЕФЕКТ НА МЛЕЧНОКИСЕЛ ПРОДУКТ БИОСТИМ ЛББ ВЪРХУ МАСТНАТА ОБМЯНА ПРИ ПИЛОТИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ; Автори: Н. Александров, А. Петров, Р. Златев, М. Жекова, З. Михайлова, М. Коцева и Л. Алексиев.

53. Фундаментална & Клинична Фармакология; Трета Среща на Федерацията на Европейските Фармакологични Общности; 6-9 юли 2001, Лион, Франция; Ефекти при редовно прилагане на пробиотика Биостим ЛБС върху индуцирана хепатотоксичност с карбон-тетрахлорид при плъхове; К. Маразова?, Н. Александров?, ?Катедра Фармакологична Токсикология, Медицински Факултет, София, България, ?Отдел Токсикология и Алергология, Военномедицинска Академия, София, България.

54. ФЕБО; 20то СЪБРАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИОХИМИЧНИ ОБЩНОСТИ, организирано от Унгарската Биохимична Общност; Будапеща, Унгария, 19-24 август 1990; Лиофилизиран диетичен млечнокисел продукт “Биостим ЛБС”; Б. Гьошева, Н. Александров, П. Иванова, Н. Манафова, Г. Георгиев; Централна експериментална лаборатория за млечна промишленост, 1618 София; Институт по спешна медицина “Н. Пирогов” 1612 София, България.

55. Международно списание за бързо публикуване на кратки доклади върху Биохимични Механизми при токсикиране при бозайници; Клинично проучване на жертвите на химични аварии в България; Н. Александров, Д. Йорданова и М. Георгиева, Военномедицинска Академия, София, България; VI МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, Рим, Италия, 28 юни – 3 юли 1992

56. Мониторинг на терапевтичните лекарства; Списание, посветено на Мониторинг на терапевтичните лекарства и Клинична лекарствена токсикология, том 15, номер 2, 1993, Филаделфия, САЩ; Влияние на ноотропичните вещества и хипербарична оксигенация при лечението на остри отравяния с халогенирани въглеводороди; Н. Александров, М. Георгиева, Военномедицинска Академия, София, България.

57. Пристрастяващи наркотици и състояния на пристрастяване; Италианска Фондация за проучване на пристрастяването (ИФПП), Падова в сътрудничество с Университета във Флоренция – Катедра по преклинична и клинична фармакология “Марио Аязи Манчини”; Международен конгрес по токсикология във Флоренция, 07.1992; Клинично проучване на наркотично и ненаркотично пристрастяване към лекарства. Сравнителен анализ; Н. Александров, М. Георгиева, Д. Йорданова.

58. Списание Биотехнология; “Биостим ЛБС – специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт”, бр. 4, серия В, 92 – английска версия. Биостим ЛБС – специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт; Б. Гьошева, Н. Александров, Н. Манафова, П. Иванова, Г. Георгиев; ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София и Военномедицинска Академия, София, България.

59. Списание Биотехнология, 2/1994; Ефект на млечни продукти, съдържащи щам на Lactobacillus LBL4 върху някои биохимични параметри при хората; М. Жекова?, К. Аврамова?, Б. Гьошева?; Авиомедицински Изследователски Институт, Висша Медицинска Академия, София?; Национален Център по Хигиена, Медицинска Екология и Хранене, София?; ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София?.

60. Списание Биотехнология, 4/1992; Биостим ЛБС: специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт; Б. Гьошева?, Н. Александров?, Н. Манафова?, П. Иванова?, Г. Георгиев?; Държавна фирма ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София? и Военномедицинска Академия, София?, България.

61. Списание „Cancer Letters” 114 (1997) 93-95; Превантивна роля на лиофилизирани млечни продукти „булгарикум“ и “биостим“; Т. Иванова?, М. Жекова?; ?Транспортен Медицински Институт, София, България; ?Военномедицински Авиационен Институт, София, България.

62. Договор между Съвместен МЛБ Комитет за насърчаване на планирането , Мейджи Милк, Токио и ЕЛБИ Булгарикум АД, София и проф. Никола Георгиев Александров, дм. – Завеждащ отделение по токсикология и алергология на Военномедицинска Академия; Клинично-имунни проучвания върху някои ефекти на млечнокисел продукт “Биостим ЛББ” върху пилоти от Военновъздушните сили; Н. Александров?, К. Плочев?, К. Пенкова?, Р. Владимирова?, К. Младенов?, П. Златев?, Дж. Недялкова; ? Военномедицинска Академия, София – КЛИНИКА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ; ? Военномедицинска Академия, София – ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ; ? OAMNII, Военномедицинска Академия, София.

63. VIIми Национален Конгрес по Хранене с международно участие; Наука за храната за предпазване на човешкото здраве; Варна – Св. Константин и Елена, България, 15-17 май, 2003; Прилагане на пробиотици в пред- и ранния следоперативен период; Г. Александров, Д. Дамянов, Хирургична Клиника, УМБАЛ “Царица Йоана”- София.

64. Симпозиум на НАТО; май 2005, Мюнхен, Германия; Комплексно лечение на фосфороорганично отравяне с пестициди като модел на бойни отровни вещества; Н. Александров, Кс. Стоянчева, Военномедицинска Академия, Отдел по токсикология.

65. Загребски Университет, Република Хърватия; 2012; Клинични изпитвания на пробиотичните препарати Биомилк Колон и Биомилк Антиоксидант на базата на Lactobacillus bulgaricus при предотвратяване на нежелани реакции по време на адювантно лечение на пациенти с тумори на стомаха, колона и ректума

66. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Приложението на пробиотиците при възстановяване на влагалищната флора; Стефан Ковачев, Анета Начева, Даниела Петрова, Милена Ковачева; МЦ “Гинарт” ВМА – София; МЦ “Евроздраве” ВМА – София

67. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Фармакологично проучване на пробиотика Биомилк, съдържащ Lactobacillus bulgaricus, за антиоксидантна активност, Георгиева М., Бекярова Г., Александров Н., Манолов Н.; Катедра по предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна Катедра по патофизиология, Медицински университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА – София, Клиника по съдова хирургия, МБАЛ “Св. Анна” – Варна

68. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Добрите бактерии на българското кисело мляко – основа на симбиотиците и функционалните храни, Александров Н.,Гьошева Б., Иванова П., Военномедицинска академия, Асоциация на млекопреработвателите в България, ЕлБи Булгарикум;

69. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Пробиотиците – основа на функционалното хранене и хранителна терапия на XXI век; Никола Александров, дмн, Даниела Петрова, Милена Ковачева; Клиника по “Спешна токсикология и алергология”, ВМА – София, България, МЦ “Евроздраве” ВМА София, България

70. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Пробиотиците – начин на живот, М. Георгиева, Е. Софтова, П. Борисова, Н. Александров, Н. Манолов; Катедра по предклинична и клинична фармакология и биохимия; Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по токсикология и алергология, ВМА – София, Клиника по съдова хирургия, МБАЛ “Св. Анна” – Варна

71. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Синбиотиците – мястото им в съвременната терапия при зависимите с психоактивни вещества, Даниела Петрова, Милена Ковачева; МЦ “Евроздраве” – ВМА, София, Клиника по “Спешна токсикология и алергология, ВМА – София

72. VI Национален Конгрес по фармакология 2009, Експериментално клинично проучване на ефекта на пробиотик Биомилк при чернодробни увреждания; Георгиева M., Попов Г., Плочев К., Александров Н.; Катедра по Преклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински университет, Варна, ? Военномедицинска академия

73. Сп. Военна медицина 9/2013, Мета-анализ за ефектите на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус върху гастро-интестиналния тракт; Рамшев К., Александров Г.; ВМА София

74. МУ Варна ел. сп. 2013, Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око – Георгиева М., Александров Г.; МУ Варна, ВМА София

75. Световен конгрес за пробиотици Атина 2014, новооткрит произход на пробиотици на Балканите; Петров Н.1, Александров Г., Пенева М.; ВМА София; Пловдивски Университет Паисий Хилендарски

76. Бъларски Червен Кръст 2014, Препоръка за използване на пробиотичните храни Лактера от пострадали при бедствия и аварии.

77. Световно списание за фармация и фармацевтични науки, том 4, изд. 06, 2015 стр. 130-136, Антипролиферативен ефект на български пробиотици от изворна вода (пробиотик Лактера Нейчър) срещу човешки клетъчни линии на колоректален карцином, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Иван Илиев, Мария Пенева, Георги Александров, Катедра по преклинични и клинични науки, Сектор фармакология и токсикология, Факултет по фармация, Медицински университет Варна; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН София; МЦ Евроздраве София; ВМА- София.

78. 6-та Югоизточно Европейска Конференция по химиотерапия, инфекциозни и ракови заболявания, ноември 2015, Солун, Гърция; Антитуморен ефект на пробиотици – експериментални и клинични проучвания, Георги Александров, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Иван Илиев, Мария Пенева; Военномедицинска академия – София; Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, Медицински университет Варна; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН София; МЦ Евроздраве София.

79. 3-та Двугодишна Конференция на Пробиотичната Асоциация на Индия, Международен Симпозиум на тема стрес, микробиом & пробиотици, 11-13 Март, 2016, NISER, Бубанесвар, Индия, Приложение на Laktobacillus bulgaricus в клиничната практика, Георги Александров, Мария Пенева, Военномедицинска академия – София; МЦ Евроздраве София.

80. Извадка от Автореферат на дисертационен труд, София 2016, стр. 27-29, Епидемиологично проучване на пациенти с хранителни алергии, Мария Пенева, МЦ Евроздраве София.

81. Scripta Scientifica Pharmaceutica, ISSN 2367-6000, volume 4, 2017, supplement 2, page 51, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria, „Хепатопротективен ефект на пробиотична храна, съдържаща lactobacillus bulgaricus DWT1, при експериментални животни с остра интоксикация с етанол“ Габриела Кехайова, Мариета Георгиева, Калоян Георгиев, Г. Александров, М. Пенева

82. World Journal of Pharmaceutical Research, volume 7, Issue 12, 2018, Research Article, page 35-42, „Хепатопротективен ефект на пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1, при остро парацетамол-индуцирано увреждане на черния дроб при мишки“, Габриела Кехайова, Мариета Георгиева и Калоян Георгиев, Медицински университет, Варна

83. Монография, Варна 2018, изд. къща Стено, стр. 167, „Пробиотиците – лекарство и храна“, Мариета Георгиева

84. Journal of Functional Foods, Volume 56, May 2019, Pages 232-245, “A probiotic formulation containing Lactobacillus bulgaricus DWT1 inhibits tumor growth by activating pro-inflammatory responses in macrophages”, Dipanjan Guhaa, Arka Banerjeea, Raktim Mukherjeea, Biswaranjan Pradhana, Maria Peneva, Georgi Aleksandrov, Sujit Suklabaidya, Shantibhushan Senapati, PalokAich,

85. Probiotics in the Prevention and Management of Human Diseases, Academic Press, 2022, Pages 431-448, Chapter 29 – Probiotics: past, present, and future challenges, Marieta Georgieva, Kaloyan Georgiev, Nadezhda Hvarchanova,


Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision+ с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око

Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision+ с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око

С развитието на технологиите и навлизане на компютрите в ежедневието, все повече млади хора имат рефрактивни аномалии на очите и започват да носят очила или лещи за корекция на зрението в млада възраст, преди да са настъпили възрастови промени (пресбиопия). Прекомерното претоварване на очите в млада възраст доведе до проява на нови синдроми в офталмологията – синдром на сухото око и синдром на умореното око.

За положителното въздействие на черната боровинка върху очното здраве съществуват както много митове, така и много научни изследвания.

Черната боровинка (Vaccinum myrthilus) е многогодишен храст с височина до 35 см., който расте в горите и планинските райони на Северна Европа, Западна Азия и Северна Америка. Плодчетата му са дребни, черно-виолетови на цвят и имат приятен сладко-кисел вкус. (1)

Още древноримският военен лекар Педаний Диоскорит (40 г. н. е.), който се счита за основател на ботаниката, в книгата си „De materia medica“ препоръчва черната боровинка при лечение на диария и скорбут. (2)

Плодовете на черната боровинка в 100 гр. съдържат 86,5 гр. вода, 1,1 гр. белтъци, 8,6 гр. въглехидрати, 2,2 гр. фибри, 1,2 гр. свободни органични киселини, 51 мг. калий, 6 мг. натрий, 16 мг. калций, 6 мг. магнезий, 13 мг. фосфор, 7 мг. желязо, 0,9 мг. мед, 0,01 мг. Вит В1, 0,02 мг. Вит В6, 0,3 мг. Вит РР, 10 мг. Вит С. Те са много богати на антоцианиди, които са от клас флавоноиди. (1) Именно антоцианидите са много важни за очното здраве. Повече от всички други тъкани в организма на човека, очната леща и ретината са изложени на действието на продължителна интензивна светлинна радиация и синглетен кислород . По време на това въздействие се образуват свободни радикали, които се свързват с липидите в мембраната на фоторецепторните клетки (пръчици и колбички), отговарящи за зрението. За да се запази здрава тъканта на окото, трябва да има ефективна антиоксидантна защита. Антоцианидите от черната боровинка са мощен антиоксидант и помагат в борбата срещу клетъчната дегенарация на клетките на ретината, причинена от свободните радикали. Антоцианидите подпомагат поддържането на нормален кръвоток във финните кръвоносни съдове (капилярите), захранващи очните тъкани. (3)

Черната боровинка често се свързва и с подобряване на нощното виждане. Популярна е историята, че през Втората Св. Война пилоти са приемали конфитюр от боровинка, за да изострят зрението си при нощни мисии. Американско клинично проучване през 2000 г. при пилоти от американския флот не установи такъв ефект. (4)

Експериментални проучвания при плъхове показват, че употребата на екстракт от черна боровинка може да инхибира и спре развитието на макулна дегенерация и сенилна катаракта.(5)

Обект на наблюдението са 41 лица на възраст между 21 и 44 години. От тях 24 са мъже и 21 са жени. Всички носят очила за корекция на зрението, като 17 (41.46%) са късогледи с диоптър от -0.5 до -3d, а 24 (58,54%) са далекогледи с диоптър + 0.5 до + 2d. 28 (68,29%) от лицата са с астигматизъм. 24 (58,13%) от лицата носят смесено очила и лещи за корекция на зрението. Всички лица работят в офиси (държавни служители, IT специалисти, счетоводни къщи и др.) от 4 до 9 часа на ден пред компютър, средно по 5 часа на ден. Всички носят антирефлексни очила по време на работата на компютър.

Най-честите синдроми, които се проявяват при тези хора са синдромът на сухото око и синдромът на умореното око. Синдромът на сухото око се изявява с намаляване на образуването на сълзи, дразнене и сърбеж в очите. Синдромът на умореното око, който е разновидност на сухотата на очите се изявява при продължителна работа на компютър със зачервяване на очите, маркиране и разширяване на капилярите, замъглено зрение.

Проучването е проведено в рамките на 8 седмици (56 дни). 35 от лицата са приемали ежедневно преди хранене по 2 капсули Laktera Vision+. 6 от наблюдаваните лица са приемали нередовно Laktera Vision+ – средно по 2.5 пъти седмично. Всяка капсула (270 мг) съдържа над 5 милиона живи клетки на Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus DWT1, Streptococcus thermophilus DWT4 – 8, Lactobacillus helveticus DWT2, Lactobacillus lactis DWT3 (изолирани от изворна вода в България), 21 аминокиселини, млечни витамини, минерали и 10 мг. сух екстракт на черна боровинка (Vaccinium myrtillus), стандартизиран към 25% антоцианиди.

Резултатите от наблюдението са представени в Таблица 1.

Дни % пациенти със синдром на сухото око % пациенти със синдром на уморено око
0 70,73 85,36
7 17,07 21,95
14 14,63 19,51
28 12,20 17,07
42 14,63 17,07
56 12,20 14,63

От таблицата става ясно, че синдромите на сухо и уморено око се овладяват много бързо, още на първата седмица след приложение на Laktera Vision+. През осмата седмица от наблюдението сундромът на сухо око се наблюдава при 12.2 % (5) от случаите, а синдомът на уморено око – при 14.63% (6) от случаите. За лицата, които не са приемали редовно пробиотичния продукт с екстракт от черна боровинка има регисртирани анамнестични данни, че когато не са приемали 3 – 4 дни продукта синдромите се появяват отново. След прием на продукта изявите на симптомите се овладяват за период 12 – 24 часа.

Обикновенно на свободния пазар се предлагат продукти, които в 1 капсула съдържат от 5- до 150 мг. екстракт на черна боровинка. При нашето наблюдение ефектът се постига с 20 мг. екстракт на черна боровинка дневно. По- ниската необходима дневна доза от сух екстракт на черна боровинка, най-вероятно се дължи на определена аминокиселина или група от аминокиселини на пробиотичния продукт, които действат като транспортен носител на молекулите от екстракта и потенцират действието на антоцианидите от черната боровинка. Идентифицирането на аминокиселината или групата от аминокиселини, отговорни за този процес е обект на последващо проучване.

Пробиотичният продукт с екстракт от черна боровинка успешно овладява синдромите на сухо и уморено око, проявяващи се при млади хора с очила за корекция на зрението, които работят на компютър над 4 часа дневно.

 1. Сербин АГ, Медицинская ботаника, 2003, – С 150. – 364с. – ISBN 966-615-125-1
 2. Антонова A, Ботаника // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.) — СПб., 1890—1907
 3. Gross PM, Scientists zero in on health benefits of berry pigments, Natural Products Information Center, July 2007
 4. Muth ER, Laurent JM, Jasper P (April 2000). Alternative Medicine Review 5(2): 164-73. PMID 10767671. “The effect of bilberry nutritional supplementation on night visual acuity and contrast sensitivity”
 5. Фурцова А, Гесаревич ДБ, Гончар АМ, Трофимова НА, Колосова НГ, 2005, Напредъкът в геронтологията, 16:76-9. PMID 16075680