Lactobacillus Bulgaricus DWT1 при пациенти с COVID-19

Резултати от клинично изпитание на Lactobacillus Bulgaricus DWT1 при пациенти с COVID-19, представени на 16-та Международна научна конференция за пробиотици, пребиотици, чревна микробиота и здраве – IPC2023, 20-22 юни 2023 в Братислава, Словакия

Можете да видите цялата презентация след резюмето

Резюме

Приложение на пробиотична формула, съдържаща Lactobacillus Bulgaricus DWT1 при пациенти с COVID-19

 Мария Пеневаa1, Йоанис Мисопулосb, Евгения Бързашкаc1, Цветан Лукановc2, Цеца Дойчиноваc3, Анна Петковаd, Мариета Георгиеваe, Георги Александровa2, Пенчо Тончевc4

 • a – Медицински център “Евроздраве-България”, ул. Русалийски проход 7, София, България
 • b- Мика Нутри-Фарма ООД, ул. Самуил 18, Петрич, България
 • c- Университетска болница Плевен “Д-р Георги Странски”, бул. Георги Кочев 8a, Плевен, България
 • d – Университетска многопрофилна болница за активно лечение Св. Анна, ул. Димитър Моллов 1, София, България
 • e – Медицински университет Варна “Проф. д-р Параскев Стоянов”, ул. Марин Дринов 55, Варна, България

 COVID-19 пандемията засяга целия свят и взема над 6 милиона жертви. Ето защо проведеното клинично проучване показва значима информация. Целта на проучването е да направи оценка на ефекта на пробиотична формула, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4, върху клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19.

Проведени са PCR тестове, параклинични кръвни, биохимични и имунологични изследвания, рентгенография, КТ на бял дроб и медицински консултации. Статистиката се прави от IBM SPSS версия 23.

Проучването е проспективно, кохортно, рандомизирано, отворено. Обект са 78 пациенти хоспитализирани с COVID-19 през 2020 г., разделени на случаен принцип на две групи: група A – 47 пациенти, приемали пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1 в дневна доза 15-45 г като част от комплексна лечебна схема за COVID-19; група Б – 31 пациенти, приемали само стандартна лечебна схема. Двете групи не се различават статистически по пол, възраст, честота и вид на придружаващите заболявания. Лечението при всички включва вливания, витамини, антипиретици, кортикостероиди, антикоагуланти, H2-блокери, комбинации от антибиотици, кислород. Лечението на пациентите от група А допълнително включва хранителна терапия с пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1. Сравняването на резултатите от изследване активността на клетъчния имунитет при пациентите от двете групи показва статистически значимо повишаване на стойностите на NK-клетките, повишаване на маркера на Т-цитотоксичните лимфоцити и намаляване/ нормализиране на маркера на Т-хелперите при пациентите от група А. T-хелперите произвеждат цитокинини, които, при високи нива, водят до цитокининова буря и смърт. Смъртните случаи в група Б са пациенти, приети с високи нива на T-хелпери, които се увеличават екстремно до леталния изход. Повишените нива на Т-хелперите при двамата пациенти от група А се нормализират по време на лечението. Болничният престой на пациентите от група А е с 4 дни по-кратък в сравнение с група Б. Смъртността в група А е 0%, а в група Б – 9,68%. През 2021 г. проведохме клинично наблюдение при 8 бременни жени на възраст 25-38 години в 33-36 гестационна седмица, хоспитализирани за COVID-19. КТ на бял дроб показа пневмония при всички жени. Възможностите за лечение при бременни жени са ограничени, тъй като много от медикаментите за лечение на COVID-19 са противопоказани при бременност. Всички пациентки са лекувани с двойна антибиотична комбинация и кислород. Дневната доза на антикоагулантите зависи от стойностите на D-димера. Всички пациентки приемат пробиотична формула, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 в дневна доза 30 g, витамини, добавки за бременни. Кортикостероид е приложен само при една бременна в малка доза за два дни за подобряване зрелостта на плода. Общото състояние и параклиничните показатели при всички се подобриха още на 3-4ти ден. Стационарното лечение продължи до 28 дни. Пристъпи се към родоразрешение със sectio caesarea. Жените родиха живи бебета с гладък неусложнен постоперативен период. Новородените са здрави, в добро общо състояние, с отрицателен PCR тест.

Пробиотикът, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1, модулира клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19 – повишава лимфоцитните популации на NK-клетките и Т-цитотоксичните лимфоцити и регулира Т-хелперите. Приложението на този пробиотик намалява смъртността от COVID-19, скъсява болничния престой и намалява тежестта върху здравната система. Пробиотикът, включен в терапията овладява успешно вирусната инфекция при бременни, които раждат без усложнения здрави живородени деца, незаразени с COVID-19. Резултатите от клиничното наблюдение и пробиотичната формула са обект на български патент № 4294U и откриват нови перспективи за прилагане на Lactobacillus bulgaricus DWT1 като пробиотична имунотерапия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:
Immunity; Lactobacillus Bulgaricus DWT1; Pregnancy; Probiotic; SARS-CoV-2


Лактера и Антарктида

Проф. Христо Пимпирев, ръководител на Национална Антарктическа експедиция, и д-р Даниела Петрова, съсобственик и управител на “Дафлорн” ООД.

Научните изследвания на Лактера продължават! Лактера е включена в единствения проект в направление медицина от общо 9 научни проекта, които ще бъдат реализирани по време на 31-вата Национална Антарктическа експедиция, ръководена от проф. Христо Пимпирев.

Пробиотичните храни Лактера и в миналото са използвани при екстремални условия. С разрешение на Генералния щаб на Българската Армия през 90-те години се извършва проучване от колектив на ВМА, ръководен от проф. Александров при 56 пилоти от ВВС. Установява се, че пробиотичната храна, съдържаща L. Bulgaricus  води до намаляване на общия холестерол и на лошия холестерол, намаляване на триглицеридите и повишаване на добрия холестерол, регулиране на кръвната захар и хуморалния имунитет. Колектив от ВМА, МУ София и Вюрцбургски МУ в Германия под ръководството на проф. Александров през 1996г. провежда изследване на ефектите на пробиотична храна с L. Bulgaricus в условията на моделирано корабокрушение край Шабла при 56 доброволци разделени на две групи. Установяват се следните благоприятни ефекти при доброволците приемали пробиотична храна – запазване на телесното тегло, мускулната сила на ръцете, запазване на електролитния баланс и нивото на кръвната захар. Пробиотиците Лактера са използвани от българската армия по време на мисиите в Камбоджа и Ирак.

НИК 421 Св. Св. Кирил и Методий

На 27 декември 2022г Лактера отплава за Антарктида. По време на плаването си екипажът на първия български плавателен съд НИК 421 Св. Св. Кирил и Методий ще приема Лактера ежедневно, за да се изследва влиянието на Lactobacillus bulgaricus DWT1 от воден произход върху човешкото здраве в тези екстремални условия. Продължителността на плаването е около 150 дни.

Проектът изследващ ефектите на Лактера се осъществява от ВВМУ Н.Й. Вапцаров съвместно с МУ “Проф.д-р Параскев Стоянов„ и СУ „Св. Климент Охридски“. Tемата на проекта е „Проучване на имуностимулирaщия и протективен ефект на пробиотичните храни, съдържащи Lactobacillus bulgaricus при екстремални ситуации на стрес по време на предстоящото пътуване, престой и връщане на експедицията ни в Антарктида на о. Ливингстън“. Основните цели на проекта са:

 • Да се установят потенциалните терапевтични възможности на български пробиотици, съдържащи Lactobacillus bulgaricus за повишаването на функционалните възможности и имунния статус на организма при доброволци, подложени на стрес.
 • Да се установи възможността на пробиотичната храна да служи като защитен фактор или своеобразна биологична противоотрова при хора, поставени в условията на екстремално физическо и психическо  състояние.
Пътят до Антарктида

Обект на изследването са 20 моряци, пътуващи на кораба на ВВМУ Н.Й. Вапцаров. Те са разделени в две групи от по 10 човека. Едната група ще приема пробиотична храна Лактера в доза от 15 грама на ден по време на цялото плаване и престой на Антарктида. Втората група няма да приема Лактера.

На всички участници в научния проект ще бъдат изследвани различни биометрични показатели: пулс, скорост на дишане, кислород в кръвта, електрокардиограма, кръвно налягане, нива на глюкозата, липиди, имунен статус, тегло, костна маса, телесни мазнини, мускулна маса, телесни течности, телесна температура, кръвно налягане и други.

Също така, с различни психологически тестове ще бъде изследвано състоянието на тревожност, депресия и емоции, качество на съня и „бърн аут” синдром.

С този проект се очаква да се установи въздействието на пробиотиците Лактера върху човешкия организъм като стимулиращи и поддържащи жизнените показатели, когато организма е подложен на екстремни въздействия и натоварвания. Също така се очаква да се докаже ефикасността на българските пробиотици, съдържащи първия в света щам от воден произход Lactobacillus bulgaricus DWT1 при стрес и социална изолация.


 Патент за биологично активен продукт при COVID-19

 Патент №4294, 06.07.2022, Патентно ведомство на РБ „Биологично активен продукт“

Пробиотична формула Лактера, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4, модулира клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19, включително и бременни жени

РЕЗЮМЕ

 

 Пандемията COVID-19 засяга целия свят, ето защо проведеното клинично проучване показва много значима информация. Целта на проучването е да направи оценка на ефекта на пробиотична формула Laktera, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4, върху клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19. Пробиотичната формула Laktera, прилагана в дневна доза от 15-30 г, модулира клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19 – увеличава лимфоцитните популации на NK клетките и Т-цитотоксичните лимфоцити и регулира Т-хелперите, което също така съкращава болничния престой и намалява икономическата тежест върху здравните системи и работодателите. В наблюдаваната група няма интубирани или починали пациенти. Прилагането на пробиотична формула Laktera в дневна доза от 30-45 г като част от комплексната лечебна схема за бременни с COVID-19 след 33-та гестационна седмица води до успешен контрол на вирусната инфекция и неусложнено раждане на живородени здрави бебета, незаразени с COVID-19. Успешното лечение на бременни с COVID-19, както и на пациенти в амбулаторни условия показва, че кортикостероидната терапия и комбинациите от антибиотици могат да се сведат до един или два антибиотика чрез добавяне на пробиотична формула Laktera към комплексното лечение. По този начин могат да се намалят вредните ефекти на антибиотичните комбинации и кортикостероидите върху човешкия микробиом. Прилагането на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 като пробиотична имунотерапия може да бъде лекарството на бъдещето срещу вирусни инфекции.

Линк към българско патентно ведомство: https://www.bpo.bg/bg/registri


Сертификати на Дафлорн

Кашер сертификат

Кашер сертификат

Пробиотиците от фамилията “Лактера” вече имат два вида Кашер сертификат – млечен и парве, издадени от равин д-р Левингер от Йерусалим!

 

Сертификат ISO 22 000-2018 и GMP

Тази година нашата компания: “Дафлорн” – производител на първия в света пробиотик от воден произход – успешно премина одит на MG Global и получи най-високото ниво на международна сертификация в областта на храните – ISO 22 000-2018 и GMP!

Тези сертификати са гаранция за надеждност и отговорност към всички партньори и потребители на нашите пробиотици. Сертификацията не би била възможна без модерната ни нова производствена база, покриваща всички световни изисквания за безопасност на храните.

В нашия нов дом ще продължим да създаваме пробиотиците Лактера с грижа за Вашето здраве и комфорт!

Халал сертификат 

 

Пробиотиците от фамилията “Лактера” вече имат и Халал сертификат, издаден от Главното мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в България!

Мюсюлманите са загрижени дали консумираната от тях храна отговоря на ислямските религиозни принципи и традиции, хуманитарни изисквания, хигиенни критерии и методи за производство. Халал сертификатът е не просто маркетингов модел за храни и хранителни добавки, а доказателство за това, че те са висококачествени  и здравословни. Халал сертификатът на пробиотиците от фамилията “Лактера” е валиден в целия свят.


Lactobacillus Buglaricus - Дар от боговете

Думата „пробиотик“ (от гръцки – създавам живот) се използва за първи път през 1954 г. при сравняване на вредните ефекти на антибиотиците с благоприятните на полезните бактерии probiotica.

Съвременното разбиране за значението на пробиотиците е поставено в началото на ХХ век от руския биолог и носител на Нобелова награда, директор на Института Луи Пастьор в Париж, проф. Ил. Мечников. В теорията си „За дълголетието и подмладяването на човека“ проф. Мечников посочва, че в дебелото черво на човека се развиват гнилостни процеси с образуване на токсини, които се усвояват от организма. Настъпва самоотравяне, което уврежда всички вътрешни органи. Мечников открива, че това вредно въздействие може да бъде премахнато чрез постоянно заселване на лактобацили. До този извод той стига след като установява, че дългият и здравословен живот на българските селяни е резултат на ежедневна консумация на ферментирало мляко и други млечнокисели продукти, произвеждани в България. По това време в България има най-много столетници на глава от населението (4%), малко ракови заболявания и ниска обща заболеваемост. Проф. Мечников пише, че „Нашето остаряване е болест, която трябва да се лекува като всяка друга болест“ и препоръчва ежедневната консумация на млечнокисели продукти. През 1905 г. българският лекар Ст. Григоров открива в тези млечни продукти Lactobacillus bulgaricus.

Сега се установява, че хиляди микробни видове живеят в съжителство с човека. Те са навсякъде – по кожата, косата, ноктите, в устата, червата, пикочополовите пътища. Съпътстващите ни микроорганизми се разделят на три групи:

 • вредни (патогенни) – около 150-180 вида;
 • полезни (пробиотици) – около 15-20 вида;
 • латентни (условно патогенни) – над 1000-1200 вида.

Пробиотиците са живи микроорганизми, които приети самостоятелно или чрез съдържащите ги храни, оздравяват човешкия организъм.

Според Световната здравна организация пробиотичните бактерии с доказани здравословни ефекти са общо 15 на брой. Показани са на табл. 1.

Всеобщо признати пробиотични бактерии използвани в производството (Таблица 1)

Лактобацили Млечнокисели коки Бифидобактерии
Lactobacillus bulgaricus Streptococcus thermophilus Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus acidophilus Lactococcus faecium Bifidobacterium longum
Lactobacillus casei Lactococcus lactis Bifidobacterium infantis
Lactobacillus plantarum Bifidobacterium breve
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus helveticus

Те се разделят на три основни групи: лактобацили, млечнокисели коки и бифидобактерии. Съгласно доклад пред Конгреса на САЩ през 2005 г. от тях най-голямо значение за човечеството има Lactobacillus bulgaricus. Той е единственият пробиотик, носещ името на определен народ и географска територия.

Култивирането на Lactobacillus bulgaricus от траките преди повече от 7000 години и създаването на млечнокиселите храни е една от трите революции заедно с отглеждането на земеделските култури и опитомяването на домашните животни, променили развитието на човечеството. Доказано е, че първоначално в организма на траките, а по-късно и при останалите европейци, настъпват генетични промени. Новите млечнокисели храни и милиардите полезни (пробиотични) бактерии са създали ген, отговарящ за производството на ензима лактаза, разграждащ млечната захар в организма на човека. Новата технология е създала рядката привилегия на човека спрямо останалите животни, да се храни през целия си живот с млечните продукти на отглежданите от него животни. Чрез млечнокиселите продукти хората започват да си набавят и жизненоважния за организма вит. D, който до този момент са си набавяли само чрез слънчевото греене. Този начин на набавяне на vit. D е направил траките и другите европейци по-малко зависими от слънчевите лъчи и те са се разселили по целия свят. По-слабото слънчево греене на север и набавянето на vit. D от млечните продукти довело до образуването на по-малко меланин. Черната кожа е започнала да става бяла. Легендите и древните рисунки изобразяват тракиеца Орфей като чернокож. Няколко хиляди години по-късно тракиецът Спартак в Римската империя е белокож мъж. Траките са първите жители по днешните български земи преди повече от 7 хилядолетия. Те са създали първото обработено злато в света, първата писменост, първите грандиозни строежи и са основа на развитието на древните цивилизации. Те са и първите хора, селекционирали Lactobacillus bulgaricus.

Затова държави като Китай, Япония, Корея, Италия и др., които предлагат продукти съдържащи Lactobacillus bulgaricus, го закупуват от България. По обобщени данни на известни учени от САЩ, Япония, Франция (G. Tannock, A. Hosono, G. Complien) и по наши данни от България Lactobacillus bulgaricus има здравословни ефекти в 11 направления. Те са показани на таблица 2.

Здравословни ефекти на пробиотиците (Таблица 2)

1. Стимулиране на имунната система Стимулират производството на В-лимфоцити, разпознаващи чуждите микроби и на фагоцитите, които ги унищожават. Увеличават производството на интерферон, унищожаващ вирусите и на антитела, действащи като противоотрова. Увеличават цитокинините, свързващи имунната система в едно цяло;
2. Антитуморен ефект на дебелото черво Антимутагенна активност; променя про-канцерогенната активност на колонизираните микроби; влияе на концентрацията на жлъчни соли;
3. Свръхрастеж в тънките черва Лактобацилите влияят на активността на свръхрастежа, като намаляват токсичните метаболити и антибактериалните им характеристики.
4. Сърдечни заболявания Асимилация на холестерол от бактериалните клетки; антиокислителен ефект; променят хидролазната ензимна активност.
5. Антихипертензивен ефект Бактериалните пептидази действат върху млечния протеин – резултат от антихипертензивни трипептиди;
компоненти на клетъчната стена действат като АСЕ инхибитори
6. Урогенитални инфекции Адхезия към уринарния и вагинален тракт; инхибиране на Н202 продукция; възстановява се нормалната микробна флора
7. Инфекции, причинени от Helicobacter Pylori Конкурентна колонизация, подтискат развитието на Helicobacter Pylori.
8. Алергии Предпазват от транслокация на антигените в кръвния поток.
9. Устойчивост към вътрешни патогени Устойчивост към колонизации; създава непоходящи условия за патогените (pH, бактериоцини)
10. Чернодробна енцефалопатия Инхибират уреазо – продуцираща флора
11. Помага при смилане на лактозата Бактериалната лактаза действа на лактозата в тънките черва.

Lactobacillus Bulgaricus - най-големият по размер пробиотичен бактерии
Bifidobacterium

За разлика от останалите пробиотични лактобацили, при млечнокиселата ферментация Lactobacillus bulgaricus отделя D (-) млечна киселина, която определя мощните му антиракови, лъчезащитни и антиоксидантни ефекти. Тя заедно с бактериоцините и други биологично активни вещества, отделяни от Lactobacillus bulgaricus, детоксикират организма.

Lactobacillus bulgaricus е най-големият по размер пробиотичен бактерий и по пътя на конкурентните взаимоотношения спира развитието на патогенните (болестотворните) микроби. Той заедно с лактобацилите на Дьодерлайн е част от влагалищната флора на жената и определя нейното здраве и това на децата й.

Изследванията на италианския учен Bianchi S. (1999) показват, че в сравнение с другите пробиотични бактерии, Lactobacillus bulgaricus най-добре се адхезира (прилепва) към лигавицата на дебелото черво, с последващо бързо размножаване в организма. Това определя по-мощния му оздравителен и детоксичен ефект спрямо останалите пробиотични бактерии.

Попаднал в организма на човека, Lactobacillus bulgaricus стимулира развитието на живеещите в него други пробиотични бактерии като Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium и др. Без Lactobacillus bulgaricus развитието на останалите пробиотични микроорганизми е трудно и техните полезни ефекти са минимални.

Разработването на първите пробиотични продукти с Lactobacillus bulgaricus започва от екип от учени под мое ръководство (под ръководството на о.р. Ген-майор проф. Н. Александров, д.м.н.) през 1980 г. като задание на българското правителство за създаване на специални храни и продукти за международната космическа програма „Интеркосмос“. Създадените сухи пробиотични храни са използвани от пилоти на Военновъздушните сили, моряци от Военноморския флот, български научни експедиции в Антарктида и Хималаите и при крупни производствени аварии в България. Прилагани са при тежко болни хора и при подготовка на спортисти за Олимпийски и други световни състезания.

Разсекретяването на продуктите през 1993 г. позволи тяхното последващо развитие и доусъвършенстване, както и производството и предлагането им на свободния пазар.

Разработените от „Дафлорн“ ООД пробиотични продукти с Lactobacillus bulgaricus са уникални и без аналог в света. Те са следваща крачка в технологично отношение спрямо останалите пробиотични продукти. Сами по себе си представляват свръх концентрат на оригиналното българско кисело мляко (йогурт), като от него са извлечени по биотехнологичен път само полезните съставки, без да е необходимо да консумирате останалата част – около 95%, която няма никакви положителни ефекти (дори лактозата има вредни ефекти върху сърдечно-съдовата система). Аналогично е и сравнението с кефира. Съдържащите се в тибетската гъба на кефира пробиотични бактерии са в малко количество. Кефирът не съдържа Lactobacillus bulgaricus и трайността му е кратка – 2-7 дни в хладилник. Новата формула на „Дафлорн“ ООД за биотехнологичния режим на производство дава възможност в 1 г сухо вещество от продукта да се съдържат милиарди живи и латентни клетки на Lactobacillus bulgaricus. По време на биотехнологичния процес млечните протеини и казеина се разграждат до всички заменими и незаменими 21 аминокиселини, млечните мазнини – до полиненаситени Омега 3 и 6 мастни киселини, млечните захари – до прости захари. Те са готови за усвояване от организма като градивни единици на клетките. По време на производството лактобацилите се „обвиват“ по естествен път с глюкопротеинова обвивка, което позволява да се съхраняват живи при стайна температура месеци и години. Именно този процес е обект на европейска патентна защита и е ноу-хау на „Дафлорн“ ООД.

Всички продукти се произвеждат като се спазват добрите производствени практики и изискванията за безопасност на храните по ISO 22000-2005. Те са клинично изпитани и изследвани във водещи медицински лечебни заведения в България и чужбина – ВМА гр. София, Медицински университети във Варна, София и Плевен, НИСМ Пирогов, ВМА в Чехия и Полша, Вюрцбургския медицински университет в Германия и съвместно с Медицинско управление на Съв. Армия и Акредитираната допинг лаборатория в Кьолн.

Продуктите не съдържат консерванти, генетично модифицирани микроорганизми, синтетични химически и анаболни вещества. При употребата им не са наблюдавани странични ефекти. Могат да се прилагат в съчетание помежду си и заедно с основното медикаментозно лечение. Пробиотиците с Lactobacillus bulgaricus могат да се прилагат неограничено време и без прекъсване.

Продуктите ни са използвани от българските контингенти по време на мисиите в Камбоджа, Косово, Ирак и Афганистан, след земетресението в Турция, като предпазна храна при тежки производства (циментово производство, асфалтови бази, пътно строителство и др.) и от тежко болни хора и деца при лечение в болници.

Дафлорн ООД произвежда пробиотични функционални храни с марката Биомилк в прахообразно състояние, добавки към храната с марките Биомилк, Лактера и Меджик Пауър в капсулна форма, козметични продукти и сухи маски за лице Маряс фейс и пробиотични стартерни култури (закваски), съдържащи Lactobacillus bulgaricus и сухи билкови екстракти и масла.

Основно внимание върху проблема за физиологичното хранене отделя в началото на ХХ век И. П. Павлов – доктор Хонорис Кауза на над 120 научни общества, академии и университети в Русия и света. „Старейшината на физиолозите в света“ пише, че храната е древната връзка, която съединява човека с обкръжаващата го природа. Според Павлов оптималното хранене трябва да задоволява енергийните и биологичните изисквания на организма.

По-късно концепцията за функционалните храни е доразвита в Япония през 80-те години на миналия век. Според японското министерство на образованието функционалните храни трябва да притежават три основни функции: хранителна, сетивна и оздравяваща.

Европейските институции имат следните изисквания към функционалните храни:

 • да се приемат ежедневно;
 • да са част от нормалната храна;
 • да са получени от природни продукти;
 • да оказват положителен ефект върху организма;
 • да намаляват риска от болести и да подобряват качеството на живота.

Функционалните пробиотични храни Биомилк са нова генерация напълно балансирани функционални храни. В тях се съчетава оздравителното действие на Lactobacillus bulgaricus и хранителния и енергетичен ефект на разградените от него при млечнокиселата ферментация хранителни вещества.

На таблица 3 са дадени видове аминокиселини и количеството им в 100 г Биомилк Пауър Енерджи. Съотношението между заменими и незаменими аминокиселини е от 1 към 2,2 до 1 към 2,4, като физиологичните норми са 1 към 2,8. По тези параметри функционалната храна Биомилк Пауър Енерджи отговаря на препоръчителните световни норми за еталонен хранителен белтъчен продукт.

Видове аминокиселини и тяхното количество в 100 гр. Биомилк (Таблица 3)

Аминокиселини
Количество в
100 гр продукт
Аминокиселини
Количество в
100 гр продукт
Есенциални
Неесенциални
1. Isoleucine
4.81-5.02
11. Alanine
3.27-3.30
2. Leusine
9.02-9.16
12. Arginine
3.15-3.28
3. Lysine
5.71-6.02
13. Aspartic acid
7.06-7.42
4. Methionine
3.06-3.08
14. Glutamatic acid
19.75-20.65
5. Phenylalanine
4.98-5.48
15. Glycerine
5.52-5.81
6. Threonine
4.25-4.28
16. Histidine
3.55-4.24
7. Tyrosine
1.92-3.12
17. Proline
9.80-10.02
8. Valine
5.86-6.07
18. Serine
5.44-5.91
9. Tryptophan
0.63-0.64
19. Lisinoalanine
0.20-0.26
10. Cystine
0.48-0.53

Световни научни проучвания от 2010г. показват, че аминкокиселините Левцин, Изолевцин и Валин удължават човешкия живот. Те са наречени „Коктейл на живота“.

Биомилк Пауър Енерджи съдържа в подходящо за организма количество Омега 3 и Омега 6 нискомолекулни капронова, каприлова, капринова и лауринова мастни киселини, както и незаменимите линолова и линоленова мастни киселини. Балансираното съотношение между различните видове мастни киселини в Биомилк го прави важен продукт както за предпазване от атеросклероза, така и за производството на различни хормони и ензими.

Видове мастни киселини и тяхното количество в 100 гр. Биомилк (Таблица 4)

Мастна киселина
% съдържание
Мастна киселина
% съдържание
C4 : 0
1.0
C16 : 1
1.8
C6 : 0
0.5
C16 : 2
1.5
C8 : 0
1.1
C16 изо
C10 : 0
2.7
C17 : 0
1.0
C12 : 0
3.6
C18 : 0
9.6
C12 : 0
C18 : 1
23.9
C14 : 0
11.8
C18 : 2
3.1
C14 : 0
1.1
C18 : 3
0.08
C14 : 0
0.7
C20 : 0
1.0
C15 : 0
1.6
C20 : 1
0.1
C15 : 0
0.4
C22 : 0
0.1
C16 : 0
33.0
Други
1.4

Въглехидратите в Биомилк Пауър Енерджи са разградени по биотехнологичен път до лесно усвоими монозахариди – глюкоза и галактоза. Продуктите са нисколактозни и могат да се приемат от хора с недостатъчност на ензима лактаза (с алергия към прясно мляко).

Атомабсорбционният анализ показва, че в Биомилк се съдържат в голямо количество всички основни макро- и микроелементи – калций, калий, фосфор, магнезий, желязо, цинк и др. Съдържат се също и редица важни за организма витамини А, В1, В2. От особено значение е повишеното съдържание на vit. D3, даващ възможност за бързо и пълноценно усвояване на съдържащия се в голямо количество в Биомилк калций. Това определя и изразения ефект на продуктите при остеопороза и намалено слънчево греене през зимата и в по-северните райони. Всички хранителни вещества в Биомилк са готови за усвояване от човешкия организъм. Човек не харчи енергия за това и многократно увеличава енергетичните си възможности, ускорява умствената си дейност и обновява и подмладява клетките си.

Функционалните пробиотични храни Биомилк са подходящи за приемане от деца, хора, упражняващи тежък физически или умствен труд, хора подложени на стрес и вредни въздействия от околната среда и водят до увеличаване качеството и продължителността на живота.

Към част от продуктите са добавени растителни екстракти и масла с доказан лечебен ефект. Съдържащите се в продуктите аминокиселини действат като бърз транспортен носител и спомагат за по-пълноценното усвояване на екстрактите и маслата от клетките на човешкия организъм, като заедно с Lactobacillus bulgaricus те действат синергично и многократно увеличават полезните си ефекти. Това съществено различава нашите продукти от останалите пробиотични продукти и ги прави безспорен лидер при съвременните пробиотици.

Lactobacillus bulgaricus и имунна система

Имунната система е основният защитен механизъм на отделния индивид. Тя условно може да се раздели на две части – локална и обща. В чревната лимфоидна тъкан са разположени над 80% от клетките на имунната система. Това формира „втория мозък“ на организма, който има за задача да го предпазва и защитава от болестотворната агресия на патогенните микроорганизми. Общата имунна система е свързана с кръвта, лимфата, далака, черния дроб и костния мозък.

Имунната система може да се изтощи при експозиция на голям брой на патогенни микроорганизми за продължително време (напр. при лоша хигиена), при големи физически или психически натоварвания, резки температурни колебания, недостатъчно или непълноценно хранене, продължителна употреба на токсични или химични вещества – алкохол, наркотици, лекарства, при производства свързани с продължителен контакт с вредни химически агенти, радиационни излъчвания и др.

Научните проучвания на Х. Чомаков (2007), А. Хосоно (2002), Link-Amster (1994), K. Thoreux (2001) и др. показват, че Lactobacillus bulgaricus стимулира имунната система като увеличава производството на:

 • β лимфоцитите, разпознаващи чуждите тела;
 • фагоцитите и фагоцитарната активност, унищожаващи чуждите тела;
 • YgA, YgG, YgM действащи като противоотрови;
 • интерферон и цитокинини, подпомагащи борбата с вирусите.

При наши клинични изпитания на Биомилк върху пилоти от Военновъздушните сили са получени резултати, аналогични на описаните по-горе. Нашите проучвания показват, че отчетливото подобряване на имунната резистентност започва 7-10 дни след началото на приемане на Биомилк и максимално се изявява между 15ия и 20ия ден.

Lactobacillus bulgaricus и алергии

Масово и не винаги рационалното използване на медикаменти в лекарската практика води до зачестяване на алергиите и токсоалергичните реакции. Едно от тежките усложнения при медикаментозното лечение е алергично-токсичната епидермална некроза или синдром на Layel. Почти винаги това заболяване протича с тежки инфекциозно-възпалителни усложнения (пневмонии, сепсис), довеждащи до засилено разпадане на собствените тъкани на тялото. На снимките по-долу е представен благоприятния резултат от лечението на случай със синдром на Layel, където към основното лечение е включена хранителна терапия с функционална пробиотична храна Биомилк в доза 200-400 гр дневно.

Наши и чужди проучвания показват, че Lactobacillus bulgaricus променя транслокацията на антигените и повлиява добре алергиите. Изследвания на Г. Нешев (1990) доказват благоприятния ефект на българското розово масло при анафилактичен шок, бронхиална астма, серотонинов спазъм и оток, предизвикани по експериментален път в опитни животни.

Съчетанието на Lactobacillus bulgaricus и българско розово масло в продукта Лактера Роуз Ойл го прави ефективен при алергични процеси.

Lactobacillus bulgaricus при децата

Децата най-често боледуват от респираторни заболявания на горните дихателни пътища и диарии. Използването на Lactobacillus bulgaricus в състава на българското кисело мляко за лечение на диариите при деца в България е вековна традиция. През 1945 г. д-р А. Фиков съобщава за успешно лечение на детските диарии с българско кисело мляко под формата на клизми в детски клиники в Берлин и София. По-късно G. Baudra (1990) и P. Solis (1993) публикуват сходни резултати за успешно лекуване на детски диарии с Lactobacillus bulgaricus. Приемането му довежда до увеличаване на количеството на муцина в тънките черва. Пробиотикът подтиска развитието на вирусите (най-често ротавируси) и бързо ги отстранява от чревния тракт. Lactobacillus bulgaricus произвежда в голямо количество TNFa вещество, стимулиращо неспецифичния имунен отговор и гама интерферон, който блокира размножаването на вирусите. Пробиотикът овладява дисбактериозата и регулира флората в гастроинтестиналния тракт по време и след лечение с антибиотици.
Тези и други изследвания дават право на Световната здравна организация през 1995 г. да препоръча използването на Lactobacillus bulgaricus за лечение на детски диарии.
По време на клинично проучване в детската клиника на Медицинския университет в София с произведените от нас пробиотични продукти при деца от 6 м. до 1 година, диарии не са установени, а респираторните заболявания на горните дихателни пътища са намалели с 50%.

Lactobacillus bulgaricus и стомашночревен тракт

Най-честата причина за гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника и рак на стомаха е Helicobacter pylori. От 50 до 70 % от населението на Европа е заразено с него. Използването на антибиотици за лечение на Helicobacter pylori е неуспешно поради бързото развиване на резистентност към тях и страничните и токсичните им ефекти. Непосредствено след антибиотичното лечение бързо се развива повторно заразяване с Helicobacter pylori, което обезсмисля лечението. Установено е, че Lactobacillus bulgaricus намалява броя на Helicobacter pylori в стомаха на базата на конкурентното изключване и чрез стимулиране на имунния отговор предпазва организма от заразяване.
На таблица 5 е представено наше проучване за третиране на предизвикани от етилов алкохол язви на плъхове с различни продукти Лактера, съдържащи Lactobacillus bulgaricus и билкови екстракти.

Таблица 5

Опитни групи Язвен индекс (мм2) Опитни групи Язвен индекс (мм2)
Контрола Няма язви Етилов спирт 45o 24,3 ± 8,5 язви
Laktera optima
(чист пробиотик)
Няма язви Етилов спирт 45o + Laktera optima 3 точковидни язви
Laktera relax
(пробиотик + сух екс-тракт от жълт кантарион)
Няма язви Етилов спирт 45o + Laktera relax 5 точковидни язви
Laktera forte (пробиотик + сух екстракт от жен-шен) Няма язви Етилов спирт 45o + Laktera forte Няма язви

Става ясно, че най-голям ефект има Laktera Forte – пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus и жен шен.

Хроничните възпаления на червата (колити, болест на Крон, възпаления на илеума) обхващат 15-20 % от населението в развитите страни и са един от основните здравни проблеми. Честата употреба на антибиотици води до развитието на тежки дисбактериози и създава условия за развитие на гъбични инфекции в червата. Проучванията през последните години показват, че най-добри резултати се получават при третиране на заболяванията на червата с лактобацили успоредно и след основното лечение. На фигура 1 е представено наше проучване върху 152 пациенти с гастродуоденити, колити и дисбактериози за период на лечение 6 месеца само с Биомилк и Лактера.

Промени в клиничните изяви на уврежданията на ГИТ за период на лечение 6 месеца (Фигура 1)

Фигура 1
Фигура 2
Фигура 3
Фигура 4

От фигурата е видно, че след 6 месеца дисбактериозите са овладени напълно, колитите и гастродуоденитите са намалели от 71 до 4 %. Проучването при болестта на Крон показва, че Lactobacillus bulgaricus трябва да се взема продължително време – месеци и години и в началото успоредно с основното лечение, но се получават трайни благоприятни ефекти. Без използване на Lactobacillus bulgaricus, ефектът на традиционното медикаментозно лечение е временен и заболяването е с чести рецидиви.

Lactobacillus bulgaricus и чернодробни увреждания от инфекциозен и токсичен произход

Основният причинител на токсично увреждане на черния дроб е алкохолът. На фигури 2 и 3 представяме резултати от комплексно лечение на зависимости към алкохол и наркотици при 152 пациенти. При всички тях е приложена и хранителна терапия с пробиотиците Биомилк и Лактера.

Промени в стойностите на ASAT и ALAT за период 6 месеца (Фигура 2)

Промени на УЗД данни на черния дроб за период 1 год. (Фигура 3)

От фигурите е видно, че стойностите на чернодробните ензими и ехографския образ на черния дроб се възстановява на 6-ия месец.
Нашето клинично проучване потвърждава експерименталните проучвания чрез електронна микроскопия, проведени през 80-те години в Българска академия на науките, че терапията с Lactobacillus bulgaricus води до стабилизиране на клетъчната мембрана и възстановяване на функциите на чернодробната клетка.

Други тежки заболявания на черния дроб са вирусните хепатити. Наши клинични проучвания при епидемия от хепатит А при 227 военнослужещи, разделени в две групи: 123 болни получавали комплексно лечение включващо и Биомилк Хепанорм Форте и Лактера Роуз Ойл и 104 болни със стандартно лечение на вирусен хепатит, показаха следните резултати:

 • Лечението, включващо и Биомилк и Лактера е значително по-ефективно в сравнение с конвенционалното при контролната група и скъсява продължителността на симптомите на острия вирусен хепатит;
 • Пробиотиците Биомилк Хепанорм Форте и Лактера Роуз ойл ускоряват нормализирането на билирубина, показателите на холестаза и цитолиза и повишават количеството на общия белтък.

* Стойностите на титъра на антителата са измервани в U / L , като нормата е до 2 U/L.
От фигурата става ясно, че титъра на антитела срещу HVC при лечение само с Lactobacillus bulgaricus намалява сигнификантно за период от 1 година.

Изследвания на редица учени – А. Хосоно (2002), Хр. Чомаков (2007) показват, че Lactobacillus bulgaricus има директен антивирусен ефект. Той се определя както от засилването на имунната система, така и от повишаване на производството на интерферон и бактериоцини, действащи срещу вирусите. Допълнително аминокиселините от функционалните пробиотични храни Биомилк се усвояват веднага от черния дроб като градивен материал на живи и здрави клетки.

Това се потвърждава от наше проучване при 42 пациенти с HVC, лекувани без интерферон, само с пробиотиците Биомилк и Лактера.

Промяна стойностите на титъра на антитела срещу HVC при 42пациенти лекувани с пробиотик за период от 1 година (Фигура 4)

Lactobacillus bulgaricus и сърдечно и мозъчносъдови заболявания

През 20 век смъртността на човечеството от сърдечно и мозъчносъдови заболявания се увеличава неколкократно. Основна причина за това е атеросклерозата и повишения холестерол. Според всеобщо мнение храненето и поемането на големи количества наситени мастни киселини и животински мазнини е причина за увеличаването на холестерола, в частност лошия и триглицеридите. Поемането на големи количества от тези храни води до увеличено отделяне на жлъчни киселини, чрез които холестеролът постъпва в червата. За да се изхвърли от организма е необходимо да се свърже с някое от следните вещества:

 • ненаситени мастни киселини;
 • аминокиселини;
 • калций;
 • фибри;
 • пектин;
 • млечнокисели бактерии.

При недостатъчно количество на тези компоненти, холестеролът остава в свободно състояние и отново се усвоява от човешкия организъм. Това води до неговото увеличаване, независимо от прилагането на различни диети.

На таблица 6 е представено наше клинично проучване при 54 пилоти от Военновъздушните сили на България в продължение на 30 дни, които не променят дневния си режим, хранят се обилно и приемат пробиотиците Биомилк и Лактера.

Ефект на млечнокисел пробиотичен продукт Биомилк върху мастната обмяна на военни пилоти (Таблица 6).

Период Общ холестерол HDL холестерол LDL холестерол Триглицериди
1 ден 7.10 1.23 4.32 3.68
30 ден 6.05 1.49 3.85 3.57
60 ден 5.02 1.51 3.52 1.72

От таблицата е видно, че холестеролът намалява с една единица за един месец. За получаването на посочените благоприятни резултати от значение е комплексното действие на пробиотика Биомилк, който съдържа както Lactobacillus bulgaricus, така и ненаситени мастни киселини, аминокиселини и калций. Този балансиран хранителен състав на пробиотика Биомилк води до цялостно регулиране на обмяната на веществата в човешкия организъм.

Нашите резултати при 152 пациенти са представени на фигура 5.

Промени в обмяната на веществата за период от 1 година (Фигура 5)

Фигура 5
Фигура 6

От нея е видно, че редовното приемане на пробиотиците Биомилк и Лактера заедно с основното лечение на алкохолната зависимост води до овладяване на консумативен и костноставен синдром и възстановяване трофиката на кожата и косата за период от около 1 година.

Антитуморен и антимутагенен ефект на млечнокиселите бактерии

Факторите, които водят до появата на ракови заболявания са най-общо три – канцерогени, мутагени и микроорганизми. Процесът на самото възникване на рак протича на два етапа – поява на мутирали клетки в резултат на увреждане на клетъчната ДНК и превръщането на мутирали клетки в ракови. Този процес е представен на фигура 6.

Процес на образуване на рак вследствие на химически причинители (Фигура 6)

Факторите, водещи до ракови заболявания постоянно присъстват в нашето ежедневие и ние непрекъснато сме изложени на тяхното въздействие. В организма на човека постоянно се образуват ракови клетки, но той ги унищожава чрез фагоцитите. При отслабване на имунната система, особено при съчетание със стрес, организмът не може да отговори адекватно на увеличения брой ракови клетки и те започват да се размножават неконтролируемо.

Редица изследвания, проведени в Селскостопанския факултет на Университета Шиншу в Япония показват, че млечнокиселите бактерии имат антимутагенни свойства. На таблица 7 са показани антимутагенните ефекти на различните видове млечнокисели храни и бактерии спрямо мутагенното вещество AF2.

Таблица 7

АНТИМУТАГЕНЕН ЕФЕКТ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЛЕЧНОКИСЕЛИ ПРОДУКТИ (култивирани 24 часа) СПРЯМО AF2
Млечнокисели продукти Потискащ ефект спрямо AF2 (%)
0 часа 24 часа нарастване
UHT мляко – Lb. delbrueski subsp. Bulgaricus
UHT мляко – St. Lactis subsp. Lactis
UHT мляко – St. Salivarius subsp. Thermopillus
Обезмаслено мляко – Lb. delbrueski subsp. Bulgaricus
Обезмаслено мляко – St. Lactis subsp. Lactis
Обезмаслено мляко– St. Salivarius subsp. Thermopillus
Пълномаслено мляко – Lb. delbrueski subsp. Bulgaricus
Пълномаслено мляко – St. Lactis subsp. Lactis
Пълномаслено мляко – St. Salivarius subsp. Thermopillus
68.5
71.6
66.7
65.8
70.2
70.1
66.2
71.0
63.0
80.2
80.8
74.3
79.1
81.8
83.2
82.5
71.3
71.0
11.7
9.2
7.6
13.9
11.6
13.2
16.3
0.3
8

От изнесените данни се вижда, че в рамките на 24 часа AF2 в голяма степен губи своята мутагенност. Най-благоприятен антимутагенен ефект в края на 24-ия час имат тези продукти, които съдържат Lactobacillus bulgaricus.

На базата на тези и други резултати, Хосоно прави следните заключения:

 • Клетъчните стени на млечнокиселите бактерии (както живи, така и мъртви) имат антимутагенни и антиканцерогенни ефекти;
 • Млечнокиселите бактерии свързват мутагените и канцерогените в неразтворими комплекси и ги изхвърлят от организма.

Аналогични резултати, доказващи антитуморния ефект на млечнокиселите бактерии се получават при експериментални проучвания на И. Богданов (1965) и по-късно на Китадзава (Япония), Цоневски и Еникова (1995). Те установяват, че е налице разлика в антитуморния ефект при различните лактобацили. Най-добър ефект се получава при Lactobacillus bulgaricus, продуциращ D (-) млечна киселина. Опитните животни, хранени с лактобацили, продуциращи L(+) млечна киселина, имат по-висока туморна заболеваемост.

Лъчезащитен и антиоксидантен ефект на Lactobacillus bulgaricus

Въздействието на йонизиращите лъчения е не само военна заплаха. Широкото използване на ядрената енергетика, лъчетерапията, рентгеновите апарати изискват създаване на радиопротективни и радиозащитни средства. Повечето от тях са химични вещества с краткотраен ефект. Те имат много странични и токсични ефекти, които се засилват при продължително приемане, налагащо се на работещите в ядрената енергетика, при провеждане на лъчетерапия, при работа с изотопи и др.

Експерименталните проучвания на З. Мицов (1960), Б. Гьошева, З. Горанова (1992) показват, че използването на българско кисело мляко с Lactobacillus bulgaricus намалява степента на първоначалните поражения на костния мозък, ускорява възстановяването на кръвотворенето и намалява смъртността на опитни животни, облъчени с радиоактивни вещества, сравнено с контролната група.

Експериментални проучвания, проведени с Биомилк от Б. Гьошева (2005), М. Георгиева (2007) показват, че опитните животни, получавали Биомилк, нормализират статистически по-бързо кръвотворенето на костния мозък на 10-ия ден след облъчването.

Най-вероятно лъчезащитният ефект на пробиотика Биомилк се дължи на имуностимулиращия му ефект и на ограничаване на липидната пероксидация, т.е. на свободните радикали. За ефекта на пробиотичните бактерии като антиоксиданти има и други проучвания на B. Bay (1999), Lin My (1991) и други.

Особено внимание заслужава проучването на А. Гигов – Катедра по хематология и онкология Военномедицинска академия София 2008 г. – при 95 болни с различни ракови заболявания. Болните приемали Биомилк Антиоксидант заедно с основното лечение показват статистически значимо повишаване на броя на Т-лимфоцитите, тромбоцитите и левкоцитите и умерено повишаване на хемоглобина. Те са понесли по-добре химио- и лъчетерапията и са с по-добро качество на живот. Аналогични резултати са получени още през 1976 г. от А. Атанасова при 36 деца с левкемия и от нас при 70 болни с намален брой на тромбоцитите в резултат на продължително лечение с кортикостероиди.

Разработването на радиопротектори на биологична основа е от съществено значение за работещите в атомната енергетика и при онкоболни, подложени на химио- и лъчетерапия.

Посочените до тук проучвания и факти са част от 30-годишен труд. Сега и за в бъдеще ние се опитваме да свържем знанията на древните цивилизации със съвременните научни постижения и да възстановим посланието на Хипократ:

„Храната ви да бъде лек и лекът – храна“


Хранителна терапия с пробиотик Laktera при пациенти с COVID 19

Предварително съобщение за хранителна терапия с пробиотична храна Laktera, съдържаща щамове на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 при пациенти с COVID-19

Експерименталните, in vitro и in vivo изследвания на екипа на prof. Palok Aich of National Institute of science Education and Research of Department of Atomic Energy, Government of India доказват, че щамовете Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 от воден произход водят до реполяризация на макрофагите от М2 към М1. М1 макрофагите са част от вродения имунитет и убиват туморни и вирусни клетки.

Лекцията на проф. Палок Айк по въпроса можете да гледате тук 

Съвместните ни проучвания с prof. Aich продължават и ние приложихме хранителна терапия с пробиотик Laktera, съдържащ щамовете Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 при пациенти с COVID-19. Пробиотикът Laktera  се произвежда от българската компания Дафлорн ООД и има сертификат от Българската агенция по безопасност на храните за храни със специално предназначение.

За първи път пробиотикът Laktera се прилага при пациент в Университетската болница в Плевен. Касае се за мъж на 56 години, който е лекуван около 30 дни с пневмония, получена в резултат на COVID-19. Преди тази хоспитализация, пациентът е пролежал в  COVID-отделение 33 дни и е изписан с отрицателен PCR тест за COVID-19. Няколко дни след това, започва да се появява обрив и пациентът е приет на 18.05.2020 отново в тежко общо състояние с генерализиран обрив по цялото тяло, включително по ходилата и гениталиите. Случай на COVID-19 с такава клинична картина и такъв вид обрив се описва за първи път в България. Съществуват научни данни от италиански и английски лекари, които описват случаи на COVID-19 с подобен вид обрив. Обривът засяга не само кожата на цялото тяло, но и лигавиците, като по устата има изразена некроза. Пациентът не може да се храни.

В същата Университетска болница в България са приети още 72 пациенти с положителен PCR за COVID-19. При тях клиничната картина се проявява с дихателна недостатъчност, фебрилитет и рентгенографски данни за пневмония. Голяма част от пациентите имат придружаващи заболявания – захарен диабет, затлъстяване, артериална хипертония, метаболитен синдром, болест на Хашимото и  др. От първия ден на приемането всички тези пациенти приемат освен стандартното лечение за COVID-19, и хранителна терапия с пробиотик Laktera, съдържащ щамовете Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 в доза 2 пъти по 15 г дневно. Прави впечатление, че за разлика от други пациенти с пневмония от COVID-19, тези които приемат пробиотика се подобряват клинично много по-бързо. На третия-четвъртия ден от хоспитализацията те са в добро общо състояние, афебрилни, без прояви на дихателна недостатъчност и силно редуцирана кашлица. На девети-десети ден от хоспитализацията на тези болни PCR тестът за COVID-19 е отрицателен и пневмонията е резорбирана или в резорбция. Няма починали при пациентите с COVID-19, които приемат хранителна терапия с пробиотик Laktera. От направените имунологични изследвания прави впечатление, че голяма част от пациентите постъпват с високи стойности на Т-хелперни клетки, ниски стойности на Т-цитотоксични лимфоцити и ниски стойности на НК-клетки. След приемане на пробиотик Laktera в доза 2 пъти по 15 г. дневно Т-хелперите намаляват. Те образуват цитокинините и тяхното намаляване води до избягване на цитокининова буря. Т-цитотоксичните лимфоцити и НК клетките се увеличават и по време на приема на Laktera поддържат високо ниво. Резултатите са представени на Фигура 1.

Пациентите са изследвани и за имуноглобулини IgA, IgM, IgG и IgE, като не се наблюдават отклонения от нормата.

Наблюдението на пациентите продължава след изписването от болницата и в момента.

До сега никой от медицинския персонал, който обслужва пациентите с COVID-19 не се е заразил. Персоналът приема Laktera в доза от 15г дневно.

Подобни наблюдения имаме и при над 20 семейства. Едно от семействата се състои от седем човека, от които две малки деца и трима над 70 години с придружаващи заболявания. От тях двама над 70 години и жена на 60 години приемат Laktera. Четирима от семейството се разболяват от COVID-19, като едната жена над 70 години умира. Тримата, които приемат пробиотик Laktera (двамата над 70 години и жената на 60 години) в доза от 15г дневно от няколко години, не се разболяват от COVID-19, въпреки че имат близки контакти с останалите членове на семейството.

Клиничните наблюдения продължават.

Клиничните ни проучвания потвърждават експерименталните in vitro и in vivo изследвания на prof. Palok Aich и значението на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 за реполяризацията на М2 в М1 макрофагите и повишаване на вродения имунитет на човешкия организъм.

Клиничните наблюдения и имунологичните изследвания при пациенти с COVID-19 показват, че Laktera модулира клетъчния имунитет, като намалява Т-хелперите и увеличава Т-цитотоксичните лимфоцити и НК-клетките.

Пробиотикът Laktera, съдържащ щамове на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 от воден произход, е ефективна хранителна терапия като част от комплексна лечебна схема при пациенти с COVID-19.

Наблюденията при медицинския персонал, работещ в COVID и сортировъчно отделения, както и при фамилии, показват, че имуномодулаторът Laktera може да се използва като профилактично средство в борбата с COVID-19.

 

Дата: 16.12.2020, София, България

ор. ген. майор проф. д-р Никола Александров д.м., д.м.н.

доц. д-р Евгения Бързашка д.м.

д-р Даниела Петрова д.м.

д-р Георги Александров д.м.
Мария Пенева д.м.

Фигура 1 Клетъчен имунитет при пациенти с COVID-19, приемали Laktera като хранителна терапия 


Хепатопротективен ефект на пробиотична храна, съдържаща Lactobacillus Bulgaricus DWT1, при експериментални животни с остра интоксикация с етанол

Габриела Кехайова1, Мариета Георгиева1, Калоян Георгиев2, Г. Александров3, М. Пенева4

1 Катедра по Фармакология, Токсикология и Фармакотерапия, Фармацевтичен факултет, Медицински Университет Варна

2 Катедра по Фармацевтични технологии, Фармацевтичен факултет, Медицински Университет Варна

3 Клиника по коремна хирургия, Военномедицинска академия, София, България

4 МЦ Евроздраве, София, България

Пробиотиците са живи микроорганизми, които имат благотворен ефект върху човешкото здраве и допринасят за чревния баланс. През 1905 г. българският д-р Стамен Григоров открива в йогурт микроорганизма Lactobacillus bulgaricus. По-късно руският физиолог Иля Мечников заключава, че тайната на дълголетието на българите е в консумацията на йогурт. Lactobacillus bulgaricus е единственият микроорганизъм кръстен на определена географска територия. Той се размножава само на територията на България. В наши дни, пробиотиците са обект на нарастващ интерес заради доказаният им хепатопротективен, имуностимулиращ, антиоксидантен и анти-туморен ефект. За първи път в света, професор Никола Александров успява да изолира натурални пробиотични бактерии от воден източник в Стара планина. Пробиотичната асоциация съдържа диви щамове на млечнокисели бактерии.

В настоящия експеримент ние първо изследвахме хепатопротективния ефект на нов щам Lactobacillus bulgaricus DWT1. Ние използвахме 30 мъжки плъхове Wistar albino. Плъховете са третирани 14 дни с пробиотик Laktera Nature, а на 12-ия ден индуцирахме остро чернодробно увреждане с висока доза етанол. След лабораторен и хистологичен анализ на кръвта и черния дроб на плъховете, ние открихме, че плъховете, които са приели само етанол имат обширни некротирали зони и повишени чернодробни ензими. При предварително третираните с Laktera Nature и след това подложени на етанол групи нивата на ALT и алкалната фосфатаза бяха значително по-ниски от тези на групите, третирани с етанол. Хистологично беше установена запазена чернодробна структура. Настоящият експеримент демонстрира хепатопротективния ефект на Laktera Nature. Той може да подобри значително лечението на пациенти, страдащи от чернодробно заболяване.

Ключови думи: пробиотици, етанол, чернодробно увреждане, хепатопротективен ефект

Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria, Scripta Scientifica Pharmaceutica, ISSN 2367-6000, volume 4, 2017, supplement 2, page 51