Продуктите на Дафлорн даряват на клиентите здраве и щастие!

Политиката на Дафлорн ООД е да предоставя на клиентите си висококачествени изцяло натурални пробиотични продукти, подобряващи здравето на човека, чрез съчетаване на научен опит и високи биотехнологии. Основна цел на фирмата е чрез внедряване на иновации да създава нови пробиотични продукти с изцяло натурални, изолирани от природата и водата на България, диви щамове на Lactobacillus Bulgaricus и други млечнокисели пробиотични микроорганизми. Целта ни е създаване на постоянна група доволни клиенти, които консумирайки тези продукти, подобряват качеството си на живот и са здрави и щастливи. Основно правило на Дафлорн ООД е създаването и производството на изцяло натурални пробиотични продукти, които не съдържат консерванти, оцветители, генноманипулирани микроорганизми и вредни за човека вещества.

Продукти

Всички продукти

Производствена база на Дафлорн ООД

Производствената база на Дафлорн ООД се намира в Европейски съюз, България, в района на гр. София. Производството на изцяло натурални пробиотични продукти протича чрез ферментация и лиофилизация, които са модерно направление в биотехнологията.

Улавяйки и изолирайки от уникалната природа на България нови диви изцяло натурални щамове на Lactobacillus bulgaricus и други млечнокисели микроорганизми Дафлорн ООД максимално доближава модерната биотехнология и наука до природата и създава уникални пробиотични здравословни продукти.

Производствената база се състои от:

  • Производство на основната пробиотична субстанция
  • Производство и пакетаж на крайни продукти
  • Научни разработки, иновативни технологии
  • Разработване на пазари.

Биотехнологичния процес при производството е автоматизиран, поради което във фирмата работи висококвалифициран персонал – 13.3 % от заетите са с научни степени, 73.3 % са вишисти с магистърска степен.

Дафлорн ООД осъществява пълният цикъл на производство на крайните продукти. Дафлорн произвежда над 40 изцяло натурални пробиотични продукти – хранителни добавки в прахообразна и капсулна форма и маски за лице в прахообразна форма.

Система за контрол на качеството и безопасността на храните

Фирмата е въвела система за контрол на качеството и безопасността на храните ISO 22000:2018, серифицирана от NQA, сертификат No. 70971. Пробиотичните продукти на Дафлорн притежавят доказани здравни претенции и са регистрирани като храни със специално предназначение от Българската агенция по безопасност на храните с рег. номер 116 от 29.08.2011 и Европейски рег. номер 230800014.

Самостоятелно и съвместно с различни научни институти Дафлорн ООД разработва, изпитва експериментално и клинично и внедрява нови продукти и технологии . Продуктите на Дафлорн ООД са с оригинален български произход и са защитени с 15 патента и 7 търговски марки. Патент, отнасящ се до пробиотичен продукт съдържащ уникални щамове на Lactobacillus bulgaricus и други млечнокисели микроорганизми, изолирани от изворна вода в България е регистриран и в патентния офис на САЩ с номер US 9,131,708 B2.

Европейския патентен офис издаде официален сертификат на Дафлорн ООД за Европейски патент. Европейския патент се отнася за пробиотици на Дафлорн, произвеждани на козе мляко с оригинални щамове на Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Тези щамове също са собственост на Дафлорн и имат паспорти в Чешка банка за микроорганизми. В патентът е регистриран новият технологичен метод за производство на тези пробиотици, при който пробиотичните микроорганизми запазват жизнеспособността си и полезните си ефекти в продължение на години в продуктите.

Съгласно Европейския патент № 3172973, собственост на Дафлорн ООД, пробиотичните продукти Laktera Allergy Free, Laktera Allergy Free+ и Laktera Allergy Free Rose+ са ферментирани на козе мляко. Козето мляко е най-близко до майчината кърма и тези пробиотици са много подходящи за деца, бременни жени и възрастни хора. Европейският патентен офис регистрира и здравословните ефекти на тези пробиотици. Те са подходяща хранителна терапия при възстановяване на функциите на черния дроб и прояви на алергия.

Продуктите на Дафлорн ООД се произвеждат като се спазват принципите на добрите производствени практики и съответните санитарно-хигиенни изисквания за контрол на храните. Производството съответства на международните стандарти за за безопасност на суровини и технологичен процес. Дафлорн ООД произвежда изцяло натурални пробиотични продукти с високо качество, които са в съответствие на Международните изисквания за безопасност на храните. Продуктите на Дафлорн ООД са изцяло натурални, не съдържат генетично манипулирани микроорганизми, консерванти, оцветители и вредни за човешкото здраве съставки.

С пробиотичните продукти на Дафлорн ООД са проведени над 10 експериментални проучвания и над 30 клинични изследвания и изпитания при над 4000 лица във водещи медицински лечебни заведения в България и чужбина – Военно медицинска академия гр. София, Медицински Университети във Варна, София и Плевен, НИСМ Пирогов, Българска академия на науките, Военно медицинска академия в Чехия и Полша, Вюрцбургския Медицински Университет в Германия и Германски Спортен Университет Кьолн.

Изследванията на влиянието на генома и протеома на Lactobacillus bulgaricus, изолиран от изворна вода, върху здравословните ефекти на щама продължават и в момента съвместно с проф. Палок Айк от NISER, Индия и Медицински университет Варна. Българските сухи пробиотични продукти и щамове на Lactobacillus bulgaricus, които се използват като модел за изследване в проекта, са произведени и предоставени безвъзмездно от Дафлорн ООД.