Предварително съобщение за хранителна терапия с пробиотична храна Laktera, съдържаща щамове на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 при пациенти с COVID-19

Експерименталните, in vitro и in vivo изследвания на екипа на prof. Palok Aich of National Institute of science Education and Research of Department of Atomic Energy, Government of India доказват, че щамовете Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 от воден произход водят до реполяризация на макрофагите от М2 към М1. М1 макрофагите са част от вродения имунитет и убиват туморни и вирусни клетки.

Лекцията на проф. Палок Айк по въпроса можете да гледате тук 

Съвместните ни проучвания с prof. Aich продължават и ние приложихме хранителна терапия с пробиотик Laktera, съдържащ щамовете Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 при пациенти с COVID-19. Пробиотикът Laktera  се произвежда от българската компания Дафлорн ООД и има сертификат от Българската агенция по безопасност на храните за храни със специално предназначение.

За първи път пробиотикът Laktera се прилага при пациент в Университетската болница в Плевен. Касае се за мъж на 56 години, който е лекуван около 30 дни с пневмония, получена в резултат на COVID-19. Преди тази хоспитализация, пациентът е пролежал в  COVID-отделение 33 дни и е изписан с отрицателен PCR тест за COVID-19. Няколко дни след това, започва да се появява обрив и пациентът е приет на 18.05.2020 отново в тежко общо състояние с генерализиран обрив по цялото тяло, включително по ходилата и гениталиите. Случай на COVID-19 с такава клинична картина и такъв вид обрив се описва за първи път в България. Съществуват научни данни от италиански и английски лекари, които описват случаи на COVID-19 с подобен вид обрив. Обривът засяга не само кожата на цялото тяло, но и лигавиците, като по устата има изразена некроза. Пациентът не може да се храни.

В същата Университетска болница в България са приети още 72 пациенти с положителен PCR за COVID-19. При тях клиничната картина се проявява с дихателна недостатъчност, фебрилитет и рентгенографски данни за пневмония. Голяма част от пациентите имат придружаващи заболявания – захарен диабет, затлъстяване, артериална хипертония, метаболитен синдром, болест на Хашимото и  др. От първия ден на приемането всички тези пациенти приемат освен стандартното лечение за COVID-19, и хранителна терапия с пробиотик Laktera, съдържащ щамовете Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 в доза 2 пъти по 15 г дневно. Прави впечатление, че за разлика от други пациенти с пневмония от COVID-19, тези които приемат пробиотика се подобряват клинично много по-бързо. На третия-четвъртия ден от хоспитализацията те са в добро общо състояние, афебрилни, без прояви на дихателна недостатъчност и силно редуцирана кашлица. На девети-десети ден от хоспитализацията на тези болни PCR тестът за COVID-19 е отрицателен и пневмонията е резорбирана или в резорбция. Няма починали при пациентите с COVID-19, които приемат хранителна терапия с пробиотик Laktera. От направените имунологични изследвания прави впечатление, че голяма част от пациентите постъпват с високи стойности на Т-хелперни клетки, ниски стойности на Т-цитотоксични лимфоцити и ниски стойности на НК-клетки. След приемане на пробиотик Laktera в доза 2 пъти по 15 г. дневно Т-хелперите намаляват. Те образуват цитокинините и тяхното намаляване води до избягване на цитокининова буря. Т-цитотоксичните лимфоцити и НК клетките се увеличават и по време на приема на Laktera поддържат високо ниво. Резултатите са представени на Фигура 1.

Пациентите са изследвани и за имуноглобулини IgA, IgM, IgG и IgE, като не се наблюдават отклонения от нормата.

Наблюдението на пациентите продължава след изписването от болницата и в момента.

До сега никой от медицинския персонал, който обслужва пациентите с COVID-19 не се е заразил. Персоналът приема Laktera в доза от 15г дневно.

Подобни наблюдения имаме и при над 20 семейства. Едно от семействата се състои от седем човека, от които две малки деца и трима над 70 години с придружаващи заболявания. От тях двама над 70 години и жена на 60 години приемат Laktera. Четирима от семейството се разболяват от COVID-19, като едната жена над 70 години умира. Тримата, които приемат пробиотик Laktera (двамата над 70 години и жената на 60 години) в доза от 15г дневно от няколко години, не се разболяват от COVID-19, въпреки че имат близки контакти с останалите членове на семейството.

Клиничните наблюдения продължават.

Клиничните ни проучвания потвърждават експерименталните in vitro и in vivo изследвания на prof. Palok Aich и значението на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 за реполяризацията на М2 в М1 макрофагите и повишаване на вродения имунитет на човешкия организъм.

Клиничните наблюдения и имунологичните изследвания при пациенти с COVID-19 показват, че Laktera модулира клетъчния имунитет, като намалява Т-хелперите и увеличава Т-цитотоксичните лимфоцити и НК-клетките.

Пробиотикът Laktera, съдържащ щамове на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 от воден произход, е ефективна хранителна терапия като част от комплексна лечебна схема при пациенти с COVID-19.

Наблюденията при медицинския персонал, работещ в COVID и сортировъчно отделения, както и при фамилии, показват, че имуномодулаторът Laktera може да се използва като профилактично средство в борбата с COVID-19.

 

Дата: 16.12.2020, София, България

ор. ген. майор проф. д-р Никола Александров д.м., д.м.н.

доц. д-р Евгения Бързашка д.м.

д-р Даниела Петрова д.м.

д-р Георги Александров д.м.
Мария Пенева д.м.

Фигура 1 Клетъчен имунитет при пациенти с COVID-19, приемали Laktera като хранителна терапия