Американски патент – кратко описание

US official 1,2

Европейски патент – заявление

EP_official