Патент в САЩ на Дафлорн ООД Патент No: US 9,131,708 B2 Пробиотици за диетичен млечен продукт

Европейски Патент на Дафлорн ООД Патент No: EP 3 172 973 Пробиотична формула, процес на нейното приготвяне и използване

Патент в САЩ на Дафлорн

Настоящото изобретение се отнася за състави, съдържащи пробиотични микроорганизми и методи за получаване и използване на пробиотични асоциации, съдържащи тези микроорганизми. По-специално, изобретението се отнася за асоциация от пробиотични млечнокисели микроорганизми включваща новооткрити щамове микроорганизми и тяхната употреба в диетични продукти. Тези микроорганизми са култивирани с цел получаване на защитна обвивка, която увеличава стабилността на съставите и продуктите от изобретението. Изолираните микроорганизми включват нови щамове на Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis и Streptococcus thermophillus.

Всички продукти съгласно този Патент в САЩ, съдържат оригинални пробиотични щамове, изолирани от чиста изворна вода в България. Всички продукти притежават одобрена здравна претенция съгласно Регламент ЕС 432/2012: Живите пробиотични култури L. bulgaricus и St. thermophilus подобряват смилането на лактозата при хора с нарушено смилане на лактозата.

Европейски патент на Дафлорн

Изобретението се отнася към пробиотична формула, включваща кооперация от щамове на пробиотични микроорганизми, изолирана в този си вид, от традиционни млечни продукти в Родопите, към процеса на приготвяне на пробиотичната формула и използването и като диетична храна за хора с нарушени функции и структура на черния дроб, за контролиране на симптомите на хранителна алергия и за възстановяване на нормалната вагинална лактобациларна флора при жени. Пробиотичната кооперация от щамове микроорганизми включва новооткрити щамове на Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Тази пробиотична кооперация се изпалзва за ферментация на стандартизирано и пастьоризирано козе мляко за приготвяне на пробиотична формула, която след лиофилизация и съхранение за 24 месеца при стайна температура до 24°C, съдържа живи клетки от пробиотичната кооперация в концентрации от 1.1×10^9 cfu/g до 1.6×10^9 cfu/g.

Всички продукти съгласно този Европейски Патент съдържат уникален козе млечен пробиотик с оригинални щамове. Всички продукти притежават одобрена здравна претенция съгласно Регламент (ЕС) No 432/2012: Живите пробиотични култури L. bulgaricus и St. thermophilus подобряват смилането на лактозата при хора с нарушено смилане на лактозата.